تجهیزات کنترلی در سیستم های تبرید

کنترل به معنی محدود کردن،در اختیار گرفتن و اداره کردن جهت یک عملیات یا فرآیند مشخص می باشد و یک سیستم کنترلی به منظور مدیریت رفتار فرآیندها و سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف از یک سیستم کنترلی، در اختیار در آوردن خروجی ها با یک روش معین و با استفاده از ورودی ها می باشد که به این منظور از کنترل کننده ها نشانگر ها و سایر اجزای مکانیکی الکتریکی شیمیایی و … استفاده می شود.

کنترل کننده ها در سیستمهای حرارتی و برودتی از پتانسیل های متفاوتی استفاده می‌کنند مانند درجه حرارت، فشار، سطح مایعات،رطوبت و ...

در سیستم های برودتی مبرد نیز جهت کنترل پارامترهای سیستم در محدوده تعریف شده و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی از کنترلر ها استفاده می شود.

متداول ترین کنترل کننده ها در سیستم های برودتی عبارتند از:

کنترل کننده های فشار

کنترل کننده های دما

کنترل کننده های رطوبت

کنترل کننده های جریان و سطح سیال

مشاهده لیست قیمت و مشاهده ادامه مقاله در لینک روبرو : تجهیزات کنترلی در سیستم های تبرید