تعمیرات و نگهداری منبع کویل دار

در بحث تعمیرات و نگهداری منبع کویل دار باید موارد زیر را در سرویس های دوره ای انجام داد.

1- اسید شویی و از بین بردن رسوب های کویل حرارتی

به دلیل اختلاف دمای بالای درون و بیرون لوله‌های کویل در انتقال حرارت سطح بیرونی، کویل منبع کویلی دچار رسوب گرفتگی می‌شود. لذا باید در سرویس‌های دوره‌ای که با توجه به میزان مصرف آبگرم و میزان سختی آب منطقه تعیین می‌شود کویل دستگاه سرویس شود.

2- رفع نشتی های احتمالی و جلوگیری از خیس شدن عایق منبع کویل دار

گاهاً شیرهای بالادستی و یا کویل دستگاه دچار نشتی شده و نشتی بع عایق‌ نفوذ می‌کند و سبب پوسیدگی بدنه می‌شود.

3- سرویس داخلی مخزن کویل دار

این مورد که در بسیاری از پروژه ها در بحث تعمیرات به آن توجهی نمی‌شود عامل اصلی از بین رفتن بدنه منبع کویلی است. در سرویس های دوره ای باید سطح داخلی منبع کویلی به وسیله رنگ اپوکسی پوشش داده شود و یا اگر سطح داخل دچار زنگ زدگی شده است برطرف شده و با پوشش ضد زنگ پوشانده شود.

4- اطمینان از ثابت بودن فشار آب ورودی به منبع کویلدار

در بسیاری از پروژه ها که دارای سیستم تقویت فشار آب هستند متاسفانه فشار روی عددی بالاتر از تحمل منبع کویلی تنظیم می‌شود و یا بعد از گذشت مدتی تنظیم فشار سیستم آبرسانی به هم می‌خورد و تغییر می‌کند و سبب آسیب جدی به منبع کویلی می شود.

5- بررسی، کالیبره و تست شیر اطمینان و دماسنج