تفاوت کولر سلولزی و پوشالی

مهمترین تفاوت کولر سلولزی و پوشالی در نوع تولید هوای خنک می‌باشد.

بدین صورت که در کولر‌های آبی پوشالی هوای خنک با گذر میان پوشال‌ های مرطوب تولید می‌شود ولی در کولر سلولزی هوای خنک با گذر از میان ورقه‌های سلولزی تولید می‌شود.

مشاهده ادامه مقاله در لینک روبرو : تفاوت کولر سلولزی و پوشالی