راه های افزایش کارایی فیلترهای شنی

برای افزایش کارایی و اثربخشی بستر شن و ماسه در این فیلتر شنی ، لازم است چندین نکته مهم در نظر گرفته شود که عبارتند از:

· اندازه و مقدار دانه های شن باید با دقت انتخاب شود. بسته به ظرفیت ، اندازه و ابعاد مخزن ، مقدار و تعداد دانه های شن و میزان دانه های ریز و درشت را می توان تعیین کرد.

نحوه شستشوی معکوس و مدت زمان انجام آن به صورت دوره ای از دیگر مواردی است که به شدت بر کارایی #فیلتر_شنی تأثیر می گذارد. لازم به ذکر است که روش شستشو و فشار وارد شده به تخت باید به گونه ای باشد که بتواند حجم بستر را تا 15٪ افزایش دهد.

· سرعت عبور آب از بستر نیز می تواند تأثیر زیادی در کارایی دستگاه داشته باشد. برای درک بهتر این موضوع باید توجه داشت که هرچه فشار و سرعت عبور آب از بستر بیشتر باشد ، قدرت تمیز کنندگی و حجم بستر نیز بیشتر خواهد شد.