رفع اشکالات احتمالی آبگرمکن دیواری بوتان

اگر با هر یک از مشکلات زیر مواجه شدید ، می توانید با بکار بردن راه حل های ذکر شده به سادگی آن را رفع نمایید.در صورتی که مشکل حل نشد یا با مواردی غیر از مشکلات مندرج در زیر روبرو شدید ، با مرکز مشریان #بوتان تماس حاصل فرمایید تا نسبت به برطرف نمودن آن مشکل اقدام نمایند.


رفع اشکالات احتمالی آبگرمکن دیواری بوتان
رفع اشکالات احتمالی آبگرمکن دیواری بوتان

آبگرمکن روشن نمی شود

شیر اصلی گاز مربوط به آبگرمکن بسته است

راه حل : آن را بازکنید

مراحل اولیه روشن نمودن دستگاه درست انجام نشده است

راه حل : دوباره و با دقت بیشتری کلیه مراحل درج شده روی بدنه دستگاه را انجام دهید.

شیر گاز آبگرمکن دیواری روی وضعیت شمعک قرار دارد

راه حل : پس از روشن شدن شمعک ، شیر گاز را خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

کپسول گاز مایع خالی شده است . ( در صورت استفاده از گاز مایع )

راه حل : کپسول پر جایگزین آن کنید.


مشاهده مقاله و قیمت آبگرمکن دیواری در لینک زیر

رفع اشکالات احتمالی آبگرمکن دیواری بوتان