علت استفاده از چیلر

چیلر در اصل یک دستگاه آب سرد کن با ظرفیت بالا است که در هر جایی که نیاز به آب سرد با دمای کمتر از محیط داشته باشیم از آن استفاده میکنیم . سرد کردن آب برای یک فرآیند صنعتی ، مثلا آب مورد استفاده در صنایع لبنی و غذایی و یا استفاده از آب سرد برای یک دستگاه یا تجهیز صنعتی مانند دستگاه های تزریق پلاستیک یا نقطه جوش و یا تولید آب سرد مورد نیاز برای کاربرد تهویه مطبوع همگی میتواند دلیل و علت استفاده از چیلر باشد .

اگر نیاز به کاهش دمای آب داشته باشیم ولی دمای آب مورد نیاز بالاتر از دمای محیط باشد میتوانیم به جای استفاده از چیلر از روشهای دیگری مانند مبدلهای هوا خنک یا برج خنک کننده استفاده کنیم . اما اگر دمای مورد انتظار پایین تر از دمای خشک یا مرطوب محیط باشد حتما نیاز به استفاده از چیلر است .

مثلا اگر بخواهیم در یک فرآیند صنعتی آبی را از دمای آب از 90 درجه به 50 درجه سانتی گراد برسانیم میتوانیم از مبدلهای هوا خنک و برجهای خنک کننده تر استفاده کنیم هر چند دبی و مقدار آب در گردش زیاد باشد اما اگر بخواهیم آبی را از دمای 10 درجه سانتی گراد به دمای 5 درجه سانتی گراد کاهش دهیم لزوما باید از چیلر استفاده کنیم .