عیب یابی مشعل گازی و گازوئیلی

با اتصال ترموستات و برقراری جریان برق به مشعل ، مشعل روشن نمیشود و کنترل در حال ریست می باشد:

در این حالت و بروز شن مشکل کلید هوا پرشر سوئیچ را باید بررسی نمود تا از سالم بودن و عدم اتصال آن مطلع شد در صورت اتصال کلید هوا ابتدا باید فشار کلید بازدید شود و پس از آن که رفع مشکل نشد قدم بعدی تعویض کلید خواهد بود که قدم نهایی است.

دلیل دیگر به وجود آمدن این مشکل میتواند وصل شدن الکترود یون به بدنه باشد.

که می‌توان اتصال مدار یونانی یونیزاسیون به زمین را به وسیله اهم متر چک کرد و در صورت اتصالی نسبت به رفع آن اقدام شود.

با اتصالی ترموستات برقراری جریان به مشعل موتور روشن میشود و بعد از حدود ۳۰ تا ۴۵ ثانیه موتور خاموش می شود و کنترل اعلام ریست می کند در این مدت ترانس جرقه و شیر برقی روشن نمی شود:

در صورت بروز این مشکل امکان دارد کلید هوا قطع باشد که طبیعتاً باید مدارک حدود هوا را چک و بررسی نمود و در صورت قطعی یا عدم اتصال نسبت به رفع ایراد اقدام نمود.

مشکل دیگری که امکان دارد به وجود آید این است که احتمال دارد درجه تنظیم فشار هوای کلید هوا روی فشار بالاتر از حد مناسب تنظیم شده و دمپر هوای مشعل بسته است و به راحتی می‌توان با بررسی و تنظیم درجه هوای کلید هوا رفع نقص نمود.

پس از اتصال برق موتور روشن می شود و بعد از گذراندن مراحل تخلیه شعله مشعل روشن شده و بعد از دو و سه ثانیه مجدداً خاموش شده و کنترل اعلام ریست می کند:

با توجه به امکان خطای انسانی می توان این احتمال را داد که ترتیب فاز و نول در اتصالات پای کنترل اشتباه شده است ،در نتیجه از اتصال صحیح فاز و نول باید اطمینان حاصل کنید.

احتمال اینکه میله یونیزاسیون به بدنه مشعل اتصال داشته باشد وجود دارد پس مدار اتصال میله یونیزاسیون به پایه کنترل مجدداً باید بررسی گردد.

گاهی امکان دارد بدنه مشعل اتصال زمین )ارت(نشده است که این امر هم با اتصال به زمین و عمل‌کردن بدن مشعل رفع عیب خواهد شد.