قطعات جانبی مشعل

کلید کنترل فشار هوا

این سوئیچ فشار هوای دمنده را کنترل می کند تا اگر موتور به دور نامی نرسد و یا به دلایل دیگر فشار هوای لازم تامین نگردد اجازه ادامه برنامه را ندهد.برای تنطیم فشار هوای مناسبی که در آن سوئیج هوا فرمان بگیرد آن را هنگامی تنظیم کنید که مشعل به شکل کاملا صحیحی کار می کند. کلید فشار هوا را تا زمانی که مشعل خاموش شود به سمت حداکثر بچرخانید برای تنظیم نهایی 1 یا 1/2 درجه کلید را به سمت حداقل بگردانید .دامنه فشار این سوئیچ بین 0.4-3 mbar میباشد.

کلید کنترل فشار گاز

این سوئیچ فشار گاز قبل از شیر گاز را کنترل می کند اگر به هر دلیلی فشار گاز خط کمتر از حد تنطیمی شود سوئیچ قطع کرده و اجازه ادامه برنامه را به رله نمیدهد تا عیب بوجود آمده رفع گردد .دامنه فشاری این سوئیچ بین 2.5-50 mbar میباشد. (حد تنطیم سوئیچ فشار گاز باید معادل 50% فشار در ورودی شیر گاز باشد.)

فیلتر و صافی گاز و گازوییل

فیلتر گاز ، ایمنی ادوات یک مدار گاز را افزایش می دهد. بدین لحاظ که ناخالصی ها از قبیل آشغال و زنگ لوله باعث عدم کارکرد درست و نشت گاز شیر های مغناطیسی گاز می شود. در نصب فیلتر به جهت فلش حک شده روی آن دقت نمایید . مکانیزم افت فشار فیلتر mbar۱۰(میلی بار)پیشنهاد می گردد.

نکته: نصب فیلتر گاز و مازوت در مسیر عبور سوخت الزامیست.