قیمت کولر آبی

عوامل موثر بر قیمت انواع کولر آبی شامل موارد زیر است:

  1. برند مورد نظر
  2. گارانتی دستگاه
  3. ضخامت بدنه و نشت کولر آبی
  4. برند الکتروموتور و پمپ آب کولر
  5. نوع المان تبخیر کولر آبی که معمولا نوع سلولزی گران تر از نوع پوشالی است
  6. نوع کولر آبی بالا زن ، بغل زن ، پرتابل ، پنجره ای
  7. ظرفیت کولر آبی و نوع کولر آبی آبسال که خانگی است یا صنعتی
  8. نوع برق مصرفی سه فاز یاتک فاز که این مورددر کولر آبی صنعتی مطرح است