مبدل های حرارتی - اصول عملکرد

مبدل حرارتی چیست؟

یک سیستم چیلر مبدل حرارتی از دستگاهی استفاده می کند که گرما را از طریق سیالات مختلف منتقل می کند. چیلرهای تبادل حرارتی ممکن است از خنک‌کننده‌های متشکل از هوا یا مخلوطی از مایعات برای حذف گرمای تولید شده توسط فرآیند گرمایشی مرتبط استفاده کنند.

کندانسور و مبدل حرارتی: آیا آنها یکسان هستند؟

کندانسور را می توان نوعی مبدل حرارتی در نظر گرفت زیرا عملکرد آن شبیه مبدل حرارتی چیلر است. در حالی که یک مبدل حرارتی می تواند دمای فرآیند را به طور مستقل تنظیم کند، یک کندانسور جزء یک سیستم چیلر (آب خنک یا هوا خنک) است که برای حذف گرمای تولید شده توسط یک فرآیند صنعتی یا تجاری عمل می کند.

مبدل های حرارتی - اصول عملکرد

مبدل های حرارتی با انتقال گرما از یک محیط سیال (فرایند صنعتی) به محیط دیگر عمل می کنند. این اثر خنک‌کننده با نزدیک کردن هر دو سیال به یکدیگر حاصل می‌شود که امکان فعالیت حرارتی رسانا را فراهم می‌کند (گرما از سیال گرم شده توسط محیط خنک‌تر جذب می‌شود). هر دو سیال توسط یک مانع جامد از یکدیگر جدا می شوند که از اختلاط جلوگیری می کند.

مبدل های حرارتی بر اساس جهت جریان سیالات برهم کنش را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

مبدل های حرارتی جریان موازی جریان سیال خنک کننده را در همان جهتی که فرآیند گرم می شود، امکان پذیر می کند.

طراحی مبدل حرارتی چیلر ضد جریان، مایع خنک‌کننده و فرآیند را قادر می‌سازد تا از انتهای مخالف دستگاه وارد شود. این کارآمدترین طراحی مبدل حرارتی است زیرا بیشترین گرما را از محیط فرآیند به مایع خنک کننده در واحد جرم هدایت می کند.

مبدل های حرارتی جریان متقاطع، مایع خنک کننده را حرکت می دهند و سیالات را در جهت های عمود بر یکدیگر پردازش می کنند.

برای خنک‌سازی بهینه، این دستگاه‌ها طوری طراحی شده‌اند که سطح تماس بین سیالات فرآیند گرم شده و خنک‌کننده را به حداکثر برسانند و در عین حال جریان آزاد را در مبدل محدود می‌کنند.