مزایای آبگرمکن ایستاده

داشتن ذخیره آب گرم

یکی از قابلیت های خوب آبگرمکن ایستاده نسبت به نوع دیواری یا لحظه ای ، توانایی ذخیره آب گرم مصرفی است . داشتن ذخیره آب گرم مصرفی چندین مزیت دارد .

اولا باعث میشود که امکان برداشت آب به صورت همزمان از تعداد بیشتری مصرف کننده وجود داشته باشد . باید توجه نمود باز کردن همزمان چندین شیر آب گرم در زمان استفاده از آبگرمکن لحظه ای موجب افت فشار و از کار افتادن آبگرمکن خواهد شد .

ثانیا داشتن یک مخزن ذخیره آب موجب میشود ، آب گرم با دمای یکنواخت تری در محل مصرف وجود داشته باشد . در آبگرمکن های لحظه ای به دلیل امکان ایجاد تغییرات در دبی آب عبوری از آبگرمکن و تغییرات شعله ، همیشه امکان نوسان دمایی در دمای آب گرم خروجی وجود دارد اما این موضوع در مورد آبگرمکن های ایستاده مصداق ندارد . علاوه بر دو مزیت فوق داشتن یک ذخیره آب در مواقع قطعی آب از مزایای جانبی آبگرمکن ها ایستاده هستند .

قابلیت کار کردن با فشار کم آب

آبگرمکن های لحظه ای در نوع گازی نسبت به کاهش فشار حساس هستند و چنانچه فشار آب ورودی از حد تعریف شده پایین تر بیاید سیستم کنترلی اجازه کارکردن به آبگرمکن برقی را نخواهد داد اما آبگرمکن های ایستاده نسبت به کمبود فشار آب حساس نیستند و بهترین انتخاب برای مناطق با فشار آب کم هستند .

داشتن عملکرد مناسب در رسوب گذاری آب

یکی از مسائلی که در آبگرمکن های دیواری و لحظه ای مشکل ساز میشود مساله رسوب آب در جدار داخلی مبدل حرارتی آنهاست . به دلیل مقطع کم سطوح داخلی لوله در مبدل حرارتی ، میزان تشکیل رسوب در این نوع از آبگرمکنها بیشتر بوده و از طرفی حساسیت این آبگرمکن ها نسبت به مساله رسوب بیشتر و باعث از کار افتادن آبگرمکن پس از چندین سال کارکرد خواهد شد . در این مواقع معمولا مبدل حرارتی آبگرمکن دیواری اسید شویی و رسوب زدایی میشود .