مشعل گازی کوچک

مشعل گازی کوچک در انواع بدون فن و فن دار تولید می شود ، مدل های بدون فن که دارای یک ، دو یا سه لوله انتقال گاز هستند و تا ظرفیت 200,000 و مدل های فن دار تا ظرفیت 100,000 را می توان مشعل گازی کوچک خواند.

در اصطلاح بازار به مشعل های کوچک مشعل 1 تا 3 هم گفته می شود.در مدل های مشعل ایران رادیاتور مدل F55 و F88 و RAN25 مشعل های کوچک هستند.

از مشعل گازی کوچک برای گرمایش ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری کوچکتر تا 700 متر مربع میتوان استفاده کرد.

مشعل گازی کوچک از برق تک فاز استفاده می کند و با گاز شهری کار میکند و معرف گاز آن از 5 تا 10 متر مکعب بر ساعت است.

از مشعل گازی کوچک برای گرمایش استخر تا حجم 53 متر مکعب رو باز و تا حجم 110 متر مکعب استخر سرپوشیده نیز میتوان استفاده کرد. مشعل گازی کوچک بدون نیاز به تابلو برق و با برق تکفاز بوسیله رله مخصوص طراحی شده داخل مشعل عمل می کند.