معایب دیگ چدنی

1-بزرگترین نقطه ضعف در دیگ چدنی محدودیت فشار کاری است . به طور معمول دیگ چدنی حداکثر در فشارهای ۴ یا ۶ بار کار میکنند.

2-دیگ چدنی محدودیت ظرفیت دارد و در ظرفیت های بالا تولید نمیشوند اما دیگ فولادی محدودیت ظرفیت ندارند .

3-به دلیل شکننده بودن آلیاژ چدن ، دیگ چدنی نسبت به ضربات مکانیکی حساس و شکننده هستند از این رو در حمل و نقل و نصب باید این نکته را در نظر گرفت .

4-در یک سیستم حرارت مرکزی اگر مدار آب نشتی نداشته باشد پس از آنکه مدار آب گیری و آب گرم شد ، رسوبات ناشی از سختی آب به جدار داخلی لوله دیگ میچسبد،این رسوب اگر چه باعث کاهش انتقال حرارت میشود اما مقدار رسوب ثابت بوده و افزایش نمیابد این سیستم یک سیستم با رسوب گذاری صفر نامیده میشود.دیگ آبگرم

5-اما در صورت وجود نشتی مکرر و مداوم مرتبا آب جدید به سیستم اضافه میشود که رسوب جدید نیز به همراه خواهد آورد . اگر این حالت اتفاق بیافتد ، به دلیل زبری سطوح داخلی دیگ چدنی ، رسوبات در این نقاط به بدنه چسبیده و مرتب ضخامت آن افزایش میباید و به تدریج از راندمان و توان حرارتی سیستم کم میشود . از بین بردن این رسوبات در دیگ چدنی تقریبا راهکاری ندارد اما دیگ فولادی را میتوان اسید شویی کرد .

6-دیگ چدنی نسبت به اکثر دیگ فولادی دارای راندمان کمتری هستند اما تکنولوژی ساخت و کیفیت دیگ چدنی شوفاژکار را باید در نظر گرفت .

7-دیگ چدنی نسبت به تغییرات ناگهانی دما حساس و آسیب پذیر هستند و شوک حرارتی میتواند موجب ترک خوردن جداره دیگ شود .

8-ممکن است در صورت بروز تکان شدید یا زلزله ، دیگ چدنی از محل اتصال بوش های ارتباطی دچار نشتی شود .

9-هر چند پره های دیگ چدنی به صورت مجزا در کارخانه تولید کننده تست میشود ، اما به دلیل جمع شدن دیگ در محل پروژه ، تست نهایی بر روی دیگ صورت نمیپذیرد و قابلیت اطمینان پایین تری نسبت به دیگهای فولادی دارند .