معرفی انواع مشعل گازوئیلی

سیستم پاشش سوخت: جهت اتمیزه و اختلاط صحیح سوخت با هوا از چند نوع سیستم پاشش سوخت استفاده می شود که معمولا" در بازار و زبان محاوره ای مشعل گازوئیلی را با نوع پاشش سوخت معرفی می کنند:

  1. مشعل های اتمیزه با بخارsteam- atomized
  2. مشعل های فشار پایین اتمیزه با هوا low pressure air atomized
  3. مشعل های روتاری کاپ Rotary cup
  4. مشعل های پرشرجت ( جت فشاری) pressure je
  5. مشعل اتمیزه با بخار

مشعل اتمیزه با بخار: سوخت توسط پمپ با فشاری کمتر از 6 بار به سمت نازل هدایت می شود و از طرف دیگر بخار در دهانه نازل تخلیه گردیده و نهایتا پس از مخلوط شدن و در اثر فشار انبساط بخار سوخت اتمیزه شده از دهانه نازل تخلیه می شود.

این نوع مشعل برای ظرفیت های بزرگ کاربرد دارد و در دیگ های صنعتی و دیگ های آبگرم در کشورمان کاربرد ندارد. عملکرد این مشعل ها سبب می شود با تغییرات کیفیت سوخت به خوبی کنار بیاید و محدوده وسیعی از سوخت ها را پوشش می دهد. البته هزینه اولیه خرید این مشعل ها بالا بوده و آغاز پروسه احتراق در آنها دشوار است.

فشار پایین اتمیزه با هوا: سوخت توسط پمپ با فشاری بین 0/2 تا 0/5 بار به سمت نازل هدایت می شود از طرف دیگر هوای فشرده با فشار زیاد سوخت را اتمیزه کرده و از دهانه نازل تخلیه میکند. این نوع مشعل عمدتاً برای کوره های بسیار بزرگ و داغ همچون کوره های سیمان بکار گرفته می شود.