نازل برج خنک کننده

نکات کلی در رابطه با انواع نازل برج خنک کننده

بنابه کاربرد، برج های خنک کننده از انواع متفاوتی از نازل برج خنک کننده استفاده می کنند. نازل برج خنک کننده از نظر میزان آبدهی هر نازل و فشار مورد نیاز کارکرد مناسب دمای کاری – زاویه پاشش و نوع پاشش انواع گوناگونی دارد . این قطعه علاوه بر موارد فوق به لحاظ سایز اتصال، نوع اتصال و جنس بدنه و قطعات نیز دسته بندی می شود.

کاربرد این قطعه مربوط به برج خنک کننده مدور نمی شود چراکه برج خنک کننده مدور از سیستم آب پخش کن اسپرینکلر هد آلومینیومی با بازوهای دوار استفاده می کند. اساس کار نازل برج خنک کننده ، پاشش آب ( توزیع مناسب آب ) بروی سطوح انتقال حرارت (پکینگ ها ) است.

مشاهده ادامه مقاله در لینک روبرو : نازل برج خنک کننده