نحوه نصب برج خنک کننده

هر برج خنک کن یا کولینگ تاور بر اساس نوع عملکرد و ساختار آن شرایط نصب متفاوتی دارد و شرکت های تولید کننده برج مشخصات و شرایط نصب برج خنک کن را در اختیار خریدار آن قرار می دهد.

نقشه استراکچر برج خنک کن باید توسط تولید کننده به مشتری ارائه گردد. محل نصب برج خنک کننده شرایط خاص دارد برای مثال فاصله از برج های خنک کننده دیگر و فاصله از دیوار برای وجود جریان هوای مناسب باید رعایت گردد. همچنین لوله کشی آب و امکان تخلیه پساب برج های خنک کننده باید در محل نصب پیش بینی شده باشد.

مشاهده ادامه مقاله در لینک روبرو : نصب برج خنک کننده