نحوه کار برج خنک کننده

یک برج خنک کننده چگونه کار می کند؟

تجهیزات تهویه مطبوع و فرآیندهای صنعتی می توانند گرما را به شکل تن آب گرم تولید کنند که باید خنک شود. اینجاست که یک برج خنک‌کننده صنعتی وارد می‌شود. آب بیش از حد گرم شده از طریق برج خنک‌کننده جریان می‌یابد، جایی که به گردش در می‌آید و در معرض هوای خنک و خشک قرار می‌گیرد. گرما از طریق تبخیر آب برج خنک کننده در حال گردش را ترک می کند. سپس آب سردتر دوباره وارد تجهیزات یا فرآیند تهویه مطبوع می شود تا آن تجهیزات خنک شود و چرخه خنک کننده بارها و بارها تکرار می شود.

هنگامی که کندانسور گرم وارد برج خنک‌کننده می‌شود، آب از چند نازل عبور می‌کند که آب را به قطرات کوچکی در سراسر پر می‌پاشند، که سطح آب را افزایش می‌دهد و از طریق تبخیر بیشتر اجازه اتلاف گرما را می‌دهد. هدف فن در بالای برج خنک کننده آب آوردن هوا از پایین برج و حرکت آن به سمت بالا و خارج در خلاف جهت آب گرم کندانسور در بالای دستگاه است. هوا گرما را از طریق تبخیر آب از برج خنک کننده بامبن تهویه به جو منتقل می کند.

عملکرد برج خنک کننده

در داخل برج های خنک کننده المان های افزایش سطح تماس وجود دارد این المان ها میتوانند چوب و یا پکینگ های فیلم و اسپلش باشند. پاشش آب روی این المان ها و تماس با هوای اجباری فن موجب خنک شدن آب می شود.بخشی از آب برای انجام عمل خنک کاری تبخیر میشود که باید جایگزین گردد.در قسمت تحتانی برج های خنک کننده تشت آب وجود دارد که آب خنک شده در آن جمع می شود و خروجی دستگاه به این تشت متصل است.

در برج های خنک کننده آب از بالا به پایین پاشیده می شود و هوا در جهت مخالف با زاویه ۱۸۰ درجه یا متقاطع با زاویه ۹۰ درجه باآن برخورد می کند.

ایجاد جریان هوا در برج های خنک کننده به واسطه فن دستگاه صورت میگیرد که در مدل های مختلف متفاوت است.در بضی از برج ها از فن ملخی یا آکسیال و در بضی دیگر از انواع فن سانتریفوژ استفاده می شود.