نصب منبع کویل دار

محل نصب منبع کویلی باید جهت تعمیرات و جابجایی دستگاه فضای کافی داشته باشد. در قسمت جلوی منبع کویلی که کویل دستگاه قرار دارد در محل نصب باید 1.5 برابر قطر مخزن فضا باشد تا بتوان کویل دستگاه را برای تعمیرات و سرویس از دستگاه خارج کرد. محل نصب منبع کویلدار باید کفشور فاضلاب، به جهت هدایت آب حاصل از نشتی و تخلیه دستگاه را داشته باشد. بدنه مخزن کویل دار باید بعد از نصب با نوع عایق مناسب پشم شیشه و یا عایق الاستومری عایق شود. لوله کشی اطراف منبع کویلی نباید خللی در جابجایی و تعمیرات مخزن داشته باشد.

لوله شیر اطمینان جهت خروج آب در زمان خطر و تست باید تا ۱۰ سانتی متری کف موتورخانه کشیده شود.

پمپ برگشت آب گرم مصرفی باید حتی الامکان نزدیک به منبع کویلدار بامین تهویه و دارای ترموستات باشد.

زیر منبع کویلدار جهت تخلیه به جای درپوش باید از شیر و لوله کشی تا محل مناسب جهت تخلیه استفاده شود.

شیر اطمینان نصب شده روی دستگاه باید از نوع حساس به دما و فشار باشد.

سطح نصب تراز باشد و دستگاه روی فونداسیون مخصوص نصب شود تا در صورت عبور آب از کف موتورخانه پایه‌های دستگاه در معرض پوسیدگی نباشند.

در موتورخانه هایی که در طبقات زیرین هستند و از راه پله و پارکینگ دسترسی ندارند دریچه سقفی برای تعویض منبع و انجام تعمیرات در نظر گرفته شود.

خط بای پاس برای شیر سه راه برقی و پمپ برگشتی آبگرم مصرفی در نظر گرفته شود. در مسیرهای ورودی و خروجی مخزن از مهره ماسوره و شیر یکطرفه و شیر فلکه های مناسب با سایز و فشار کاری مخزن استفاده شود.