چرا آبگرمکن های فن دار

یکی از ویژگی های شاخص ساختمان های امروزی کاهش پهنای دیواره ها و مشکل عبور دادن دودکش با قطرهای بیشتر و یا تعبیه نکردن دودکش در ساختمان و استفاده از دودکش با طول و قطر کمتر می باشد،بکارگیری سیستم تخلیه اجباری محصولات احتراق در آبگرمکن از طریق استفاده از فن ، بعنوان راهکاری در نظر گرفته شده است،که می تواند در اینگونه موارد مشکل گشا باشد.علاوه بر اینکه در این محصول از سیستم های ایمنی جدیدی استفاده شده است که آنرا نسبت به سایر محصولات متمایز نموده است.

تجهیزات ایمنی آبگرمکن فن دار

حسگر اختلاف فشار:

این محصول علاوه بر کلید حرارتی NC (کنتاکت در حالت عادی بسته ، مشابه قطعه مصرفی در آبگرمکن های بیلوت دائم ) و سوپاپ اطمینان ، مجهز به یک حسگر اختلاف فشار نیز می باشد. که اگر هنگام باز کردن شیر خروجی آب به هر دلیل فن روشن نشود یا مانعی در راه تخلیه محصولات احتراق وجود داشته باشد ( که سبب مسدود شدن حدود 70-60 درصد دهانه دودکش گردد)،باعث می شود فن روشن شده ، پس از چند ثانیه ( بدون روشن شدن آبگرمکن) ، خاموش شود.

همپنین اگر در حال کارکرد عادی آبگرمکن ، مانعی در راه تخلیه محصولات احتراق قرار گیرد،فرمان خاموش شدن آبگرمکن را صادر خواهد کرد.

مشاهده ادامه مقاله و لیست قیمت آبگرمن در لینک زیر

https://www.bamintahvie.com/article/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1