چرا داکت اسپلیت خنک نمیکند؟

خنک نکردن داکت اسپلیت میتواند ناشی از دلایل گوناگون باشد که برخی از عمده ترین این دلایل به شرح ذیل میباشد.

خنک نکردن داکت اسپلیت به دلیل ضعیف شدن یا خراب شدن خازن کمپرسور

کمپرسورهای داکت اسپلیت دارای دو دسته سیم پیچ اصلی و کمکی هستند و معمولا یک خازن به همراه کمپرسور استفاده میشود.بسیار اتفاق میافتد که این خازن ضعیف شده و یا به طور کلی خراب میشود که این امر میتواند موجب کاهش خنک کنندگی داکت اسپلیت گردد.

مشاهده ادامه مقاله در لینک روبرو : خنک نشدن داکت اسپلیت