چیلر آب خنک

چیلر آب خنک اسکرو گرین از ظرفیت 97 الی 307 تن تبرید تولید می شود. این ظرفیت چیلر برای فضایی با مساحت 10000-3000 متر مربع مناسب خواهد بود.

گاز چیلر اسکرو آب خنک گرین از نوع مبرد R134aمی باشد که گازی سبک و سازگار با محیط زیست می باشد. از مهمترین مزایای استفاده از گاز R134a در این مدل از چیلر گرین می توان به کم فشار بودن این گاز و مصرف برق کمتر اشاره کرد.

مشاهده ادامه مقاله در لینک روبرو : چیلر آب خنک