چیلر آپارتمانی

چیلر آپارتمانی به چیلر های نسبتا کوچک با ظرفیت های کم اطلاق میشود که میتوان برای هر واحد آپارتمانی به صورت مستقل انتخاب و نصب نمود و در اصل یک مینی چیلر هستند . از آنجا که ممکن است چیلر آپارتمانی در فضای تراس و یا بام ساختمان نصب شود طراحی و ساخت این گونه چیلرها باید متناسب با این موضوع در نظر باشد و تا حد امکان صدا و ارتعاش آنها کم و محدود شود . چیلر آپارتمانی عمدتا از نوع هوا خنک بوده و به دلیل ظرفیت های پایین عمدتا در ساخت آنها از کمپرسورهای اسکرال و در موارد نادری از کمپرسورهای رفت و برگشتی بسته و یا نیمه بسته استفاده میشود .

اگر چیلر آپارتمانی از نوع هوا خنک باشد و در تراس نصب شود باید حتما مساله تماس هوای کافی با کندانسور در نظر گرفته شود و بهتر است فن کندانسور از نوع روبرزن باشد .

معمولا چیلر اپارتمانی به صورت یک پکیج به همراه منبع انبساط آب ، پمپ سیرکولاسیون و شیرهای لازم ساخته میشود و تنها کافی است به شبکه لوله کشی نصب شود.