چیلر تراکمی چگونه کار میکنند؟

اساس کار چیلر تراکمی بر پایه سیکل تبرید تراکمی است و به همین جهت به این چیلرها چیلر تراکمی گفته میشود . در این سیکل گرما از یک محیطی که نیاز به سرمایش دارد خارج شده و در محیط دیگر دفع میشود برای این انتقال گرما نیاز به یک سیال واسطه است.

سیال واسط در قسمت اواپراتور در فشار پایین تبخیر میشود که برای تبخیر نیز به گرمای نهان تبخیر دارد و این گرما را از آب در جریان در اواپراتور میگیرد و باعث سرد شدن آب گردشی میشود . سپس این سیال توسط کمپرسور مکش شده و فشار آن افزایش پیدا میکند .

بالا بردن فشار باعث میشود تا بتوانیم سیال واسط را که حالت گاز به خود گرفته را دوباره در درجه حرارت محیط تقطیر کنیم و از مایع به دست آمده در قسمت اواپراتور به شرح گفته شده بهره ببریم .

مایع تولید شده در قسمت کندانسور به قسمت کاهنده فشار (شیر انبساط) فرستاده شده و در آنجا ضمن کاهش فشار به حالت پودر در میآید و آماده جوشش و تبخیر مجدد در قسمت اواپراتور میشود و این سیکل مرتبا تکرار میشود .

در حقیقت جذب گرما از اواپراتور و دفع آن در قسمت کندانسور با استفاده از پدیده جذب گرمای نهان تبخیر و گرمای نهان تقطیر صورت میگیرد . گرمای نهان تبخیر و گرمای نهان تقطیر برای بیشتر سیالات عدد بسیار قابل توجهی است و میتوان با تبخیر مقدار کمی مبرد مقادیر قابل توجهی حرارت را جذب نمود .

معمولا از مبردهای مانند فریون و آمونیاک به عنوان سیالات واسط در چیلره استفاده میشود که کاربرد فریون ها متدوال تر است . همانطور که گفتیم تبخیر مبرد در قسمت اواپراتور باعث کاهش درجه حرارت آب در گردش در اوپراتور میشود و آب سرد در این قسمت تولید میشود.