کاربرد مبدل حرارتی صفحه‌ای

مبدل حرارتی چیست؟

فرض کنید یک کوره حرارت مرکزی گاز (دیگ بخار) دارید که رادیاتورهای آب گرم را در اتاق های مختلف خانه شما گرم می کند. این کار با سوزاندن گاز طبیعی، ایجاد خط یا شبکه ای از جت های گاز داغ که روی آبی که در شبکه ای از لوله ها جریان دارد به سمت بالا شلیک می کند. همانطور که آب از طریق لوله ها پمپ می شود، انرژی گرمایی را جذب کرده و گرم می شود. منظور ما از مبدل حرارتی این است: جت های گاز خنک می شوند و آب گرم می شود.

مبدل حرارتی وسیله‌ای است که اجازه می‌دهد گرمای یک سیال (مایع یا گاز) به سیال دوم (مایع یا گاز دیگر) منتقل شود بدون اینکه دو سیال با هم مخلوط شوند یا مستقیماً با هم تماس پیدا کنند. اگر کاملاً واضح نیست، این را در نظر بگیرید. در تئوری، ما می‌توانستیم گرمای جت‌های گاز را فقط با ریختن آب سرد روی آن‌ها دریافت کنیم، اما سپس شعله‌ها خاموش می‌شد! اصل اساسی یک مبدل حرارتی صفحه‌ای این است که گرما را بدون انتقال سیالی که گرما را حمل می کند، منتقل می کند.

کاربرد مبدل صفحه ای

  1. ​​مبدل صفحه ای در چیلر ها (اواپراتور صفحه ای یا کندانسور صفحه ای)
  2. مبدل صفحه ای استخری
  3. مبدل صفحه ای موتورخانه ای( مبدل صفحه ای شوفاژخانه )
  4. مبدل صفحه ای پکیج
  5. مبدل صفحه ای اویل کولر
  6. مبدل صفحه ای ایر درایر
  7. مبدل صفحه ای ایر کولر
  8. مبدل صفحه ای فشارشکن
  9. مبدل صفحه ای در صنایع غذایی و لبنی