کولر آبی سلولزی

در کولر آبی سلولزی از پد های سلولزی یا پکینگ استفاده می شود.

استفاده از پد سلولزی باعث افزایش راندمان کولر آبی و افزایش میزان خنکی در این نوع از کولر های آبی می شود. این پکینگ ها در برجهای خنک کننده صنعتی بسیار مورد استفاده هستند.

مزایای کولر سلولزی

راندمان تبخیر بالاتر نسبت به نوع پوشالی

کاهش هزینه برق مصرفی کولر آبی سلولزی به دلیل افت فشار پایین در حالت مرطوب

عدم حمل قطرات آب به محیط

فرآیند رسوب گذاری با سرعت پایین

عمر مفید بالا به دلیل خاصیت خودشویی

عدم انتقال قارچ و باکتری‌های مضر در جریان هوا

قدرت بالای جذب آب در پد سلولزی (یک متر مکعب از پد سلولزی قادر به جذب 100 لیتر آب می‌باشد).