راه فعال سازی تلفن بانک

مشتریان بانک ملت می توانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، نسبت به فعال سازی این خدمت اقدام کنند.

راه فعال سازی و دانلود همراه بانک ملت ایفون

1. مراجعه به شعب بانک ملت؛

2. تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه تلفن بانک؛

3. دریافت رمز عبور از کاربر شعبه (پس از گذشت 10 دقیقه تلفن بانک فعال می شود)؛

4. قرار دادن تلفن در حالتTUNE؛

5. تماس با شماره تلفن 8132-021؛

6. وارد کردن شماره حساب و فشردن کلید ستاره (* )؛

7. وارد کردن رمز و فشردن مجدد کلید ستاره (* ).

8. تغییر رمز؛