معرفی سیستم تنفسی در بخش ایمنی

سیستم تامین هوای فشرده با شیر تقاضا ، اجزای اصلی کولر گازی RB 2603 هستند.

یک سیستم کاهش فشار RB بر روی واگن برقی نصب شده است

دو نقطه سنج در محل اتصال سیلندرها وجود دارد که مدام فشار متوسط ​​و زیاد را نشان می دهد.

این سیستم تنفس یک زنگ هشدار است که همزمان با هشدار شیر تغذیه یا اتصال سریع شیلنگ تغذیه به اپراتور دوم فعال می شود.

بطری های با فشار 300 بار به طور جداگانه توسط دو شیلنگ فشار قوی به آداپتور متصل می شوند.

همچنین بخوانید : انواع دستگاه تنفسی آتش نشانی دلفان ایمنی