گیاهان سمی برای حیوانات خانگی

برخی گیاهان آپارتمانی برای حیوانات خانگی مضر و خطرساز هستند و می‌توانند باعث مسمومیت آن‌ها شوند و حتی می‌توانند باعث مرگ برخی حیوانات شوند. گیاهانی مانند پنجه مریم ، دیفن باخیا ،آزالیا ، خرزهره یا گیش، نرگس زرد، زنبق یا سوسن سفید، گل‌های لاله و سنبل، نخل ساگو از جمله این گیاهان پرخطر به شمار می روند.

اغلب در مورد مزایای گیاهان آپارتمانی برای بهبود هوای داخل آپارتمان شنیده اید. اگر شما صاحب حیوان خانگی هستید باید توجه داشته باشید که تعدادی از گیاهان خانگی آپارتمانی و قابل کاشت در حیاط منزل می‌توانند برای حیوان شما سمی و کشنده باشند. برای امنیت حیوان خود این گیاهان خانگی را دور از دسترس گذشته و فضای حیاط منزل را برای حیوان خود محدود کنید تا نگران مسمومیت ناشی از خوردن گیاهان و کودهای شیمیایی سمی نباشد.


فراموش نکنید، در صورتی که احساس کردید حیوانتان مسموم شده باید سریعا آن را نزد دامپزشک ببرید. در ادامه مطلب سایت باران پت تعدادی از گیاهان که برای حیوانات خانگی سمی است آورده شده تا با آشنایی با این گیاهان و دور نگه داشتن حیوانات خود از آنها، از مسموم شدنشان پیش گیری به عمل آورید.