ویژگی های دستگاه فشارسنج عقربه ای

بسیاری از مواقع تصور این است که استفاده از دستگاه ها و وسیله های دستی، علاوه بر اینکه سخت تر وب پیچیده تر هستند، میزان دقت پایینتری خواهند داشت. با این وجود درباره فشارسنج های عقربه ای این مسئله صدق نمی کند.

شاید متوجه شده باشید که اغلب پزشکان و پرستاران و درمانگران و بهیاران برای گرفتن فشار خون از دستگاه های فشارسنج عقربه ای استفاده می کنند. این دستگاه ها علاوه بر اینکه دوام و ماندگاری بسیار بالاتری دارند. دقت زیادی هم دارند. به طوری که برای سنجش میزان دقت فشارسنج های دیجیتالی نتایج فشارخون را با نتایج فشارخون با فشارسنج عقربه ای می سنجند.

دلیل انتخاب فشارسنج عقربه ای

حال سوال اینجاست که با وجود مزایای دستگاه فشارسنج عقربه ای چرا استفاده از فشارسنج دیجیتالی روز به روز در حال گسترش است؟ دلیل نخست آن استفاده آسان و سریع از دستگاه های دیجیتالی است. استفاده از فشارسنج عقربه ای نیاز به مهارت، تخصص و دقت دارد. به گونه ای که برای گرفتن فشار خون لازم است آموزش لازم را ببنید.

سنجش فشارخون، فرایند پیچیده ای نیست. با این وجود لازم است که دلیل گرفتن فشارخون و فرایند تشخیص فشارخون را توضیح دهیم.

خون از شریانها عبور کرده و به اندام مختلف بدن منتقل می شود. این عبور فشاری بر دیواره شریانها وارد می کند که همان فشار خون است. شما می توانید با کاف که به حالت بادکنکی است بر روی رگ های دست فشار وارد کرده و مانع عبور خون شوید پس از چند ثانیه با آزاد کردن جریان پمپ کاف خالی می شود و جریان خون دوباره از سر گرفته می شود. در اینجاست که شما با استفاده از صفحه عقربه ای و گوشی پزشکی وضعیت و فشار خون را اندازه گیری می کنید.

دستگاه فشار خون عقربه ای نسبت به نوع دیجیتالی بسیار دقیق تر است. با این وجود کار با دستگاه دیجیتالی بسیار ساده است و آن را تبدیل به یک دستگاه کنترل سلامت خانگی کرده که هر کس بدون هیچ تجربه و مهارتی می تواند میزان فشار خون خود را اندازه گیری کند.