به فکر غذای سالمندان خود باشیم!

یکی از مهمترین مسائل در بین سالمندان، اهمیت تغذیه در سالمندان ملکه شب می باشد. هرچه سن بالاتر می رود، فعالیت های انسان کاهش می یابد و طبیعتا به انرژی کمتری نیاز پیدا می کند و در نتیجه میل به غذا در انسان کم تر می شود.

با این حال اگر انتخاب غذا درست صورت نگیرد، میزان دریافت مواد مغذی ضروری در سالمندان پایین تر از حد مطلوب خواهد بود. در این مقاله به اهمیت تغذیه در سالمندان ملکه شب خواهیم پرداخت، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

تغذیه عاملی موثر

هر چه سن سالمندان بیشتر می شود به طور طبع فالیت آنها کاهش می یابد و همین امر باعث بوجود آمدن بیماری های مزمن می شود اما همیشه راه های درمان و پیشگیری وجود دارد.

بهترین راه برای پیشگیری از این وضعیت کنترل سلامت تغذیه سالمند می باشد که عاملی موثر در پیشگیری از این نوع بیماری هاست.

اهمیت تغذیه سالمندان

بدیهی است با افزایش سن و سالخوردگی نیاز های بدن نسبت به میزان و نوع غذا تغییراتی را حاصل می شود. اما تنها کافی است با رعایت اصول تغذیه یک فرد سالمند از احتمال وی به بیماری هایی همچون دیابت، فشار خون بالا و چربی خون جلوگیری کنیم.

مطالب مرتبط : خدمات سالمندان در منزل ملکه شب

عوامل مضر بر تغذیه سالمندان

هرچه انسان پیرتر می شود مجددا به خلق و خوی کودکی خود نزدیکتر می شود از این رو سالمندان حساس تر می شوند و ممکن است هرگونه عاملی بر روی تغذیه آنها تاثیر بگذارد که البته تمامی این تاثیرات ریشه در این گونه رفتار ندارد و ممکن است به طور طبیعی باشد.

به طور کلی این عوامل به دو شکل متفاوت هستند؛ عوامل جسمانی و عوامل روحانیمنبع مقاله = اهمیت تغذیه در سالمندان سایت ملکه شب