دستگاه حضور و غیاب با کنترل دمای بدن

دستگاه حضور و غیاب به وسیله در دست گرفتن دمای تن (body temperature control attendance device) از سرایت ویروس کرونا دوری می‌نماید. آیا می‌دانستید که ایفا فعالیت غربالگری قدم مهی در فرایند پیشگیری از سرایت بیماری‌های عفونی است؟ عنایت این کار آن قدر بالا میباشد که می‌قدرت اظهار‌کرد این فعالیت چیزی نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد در خودداری از سرایت بیشتر بیماری‌هایی همانند COVID-19 مفید میباشد. به کلی گونه های دستگاه حضور و غیاب با تصویب ساعت ورود و خروج اشخاص به یک محل خاص وظیفه برقراری نظم را در سازمان بر عهده دارا‌هستند. چه مارک دستگاه حضور و غیاب مطلوب میباشد؟

اینک برای دوری از سرایت بیماری کرونا معمولا غربالگری را در جای ‌های همگانی که تعداد متعددی از اشخاص در اجتماعات کمپانی می‌نمایند، اجرا می دهند و رایج ترین طرز برای ایفا این عمل انداره گیری مرتبه حرارت تن یا این که به عبارتی تب سنجی است. چون یکی مرسوم ترین علائم بیماری‌های عفونی دمای بالای حرارت تن و تب کردن شخص مریض است.

جاری ساختن غربالگری به امداد اندازه گیری جایگاه حرارت تن اشخاص در هنگام ورود به اجتماعات و جای ‌های همگانی از حیث دانش اپیدمیولوژی راه و روش بسیار موثری در پیشگیری از سرایت بیماری‌های عفونی و واگیر دار هست. براین اساس به کارگیری از سیستم تصویب ساعت ورود و خروج با استعمال از تشخیص جایگاه حرارت تن، می‌تواند امداد موثری در توسعه و گسترش بیماری های مسری گردد. قابل ذکر میباشد که برخی از گونه های دستگاه حضور و غیاب بیومتریک نیز به جهت عدم نیاز به تماس بدون واسطه با سنسورهای دستگاه مانند سیستم حضور و غیاب نسخه برداری کف دست، در پیشگیری از سرایت بیماری و دوری از جابجایی ویروس موثرند.

غربالگری با دستگاه حضور و غیاب با کنترل دمای بدن

یک دستگاه ساعت زنی با در دست گرفتن دمای تن چطور می تواند غربالگری را ایفا دهد؟ بیماری کرونا که با اسم کووید ۱۹ شناخته گردیده است، حدوداً از اولِ سال میلادی تازه اکثر نقاط عالم را با خویش مشغول نموده است.

این ویروس و بیماری نتایج از آن مشمول آن دست از بیماری‌هایی می شود که معمولاً با بالا رفتن رتبه حرارت تن شخص مریض خویش را نشانه می دهد. به این ترتیب می‌اقتدار اعلام‌کرد غربالگری با امداد اندازه گیری سکو حرارت تن در ارتباط با این ویروس بسیار اثرگذار میباشد.

یکی‌از مواقعی که می تواند با شغل غربالگری و تب سنجی همدم خواهد شد دستور حضور و غیاب در هنگام ورود و خروج اشخاص است.‌‌ درین سیرتکامل مفاد بعضا از دستگاه‌های تب سنج برای اندازه گیری دمای تن اشخاص به کار گیری می‌نمایند تا در حالتی‌که محدوده‌ی دمای تن شخصی از حد نرمال بالاتر باشد، از ورود او به اجتماعات نهی کردن به کار آید.

البته دستگاه‌های تب سنج خویش به تنهایی دارنده ریسک جابجایی بیماری هستند چون جهت تب سنجی به امداد دستگاه تب سنج، بایستی دستگاه را بر روی پیشانی آحاد اشخاص قرار اعطا کرد که‌این خویش موجب ارتقا ریسک آلودگی میگردد. به همین عامل سفارش می گردد از برخی از گونه های دستگاه حضور و غیاب اشخاص که برای احراز نام و نشان به تماس بی واسطه نیاز ندارند؛ مصرف شود. در‌این راستا سیستم حضور و غیاب کارتی به جهت فردی بودن کارت تردد اشخاص، می تواند تعیین قابل قبولی باشد.

نحوه جایگزین استعمال از تب سنج در رئیس حضور و غیاب

همانگونه که گفته شد به کارگیری از تب سنج موجب ارتقا ریسک آلودگی میشود. براین اساس بایستی درپی طرز مطلوب‌تری باشیم تا هم کار غربالگری به صحت شکل گیرد و هم اینکه احتمال جابجایی بیماری و تماس بی واسطه با اشخاص به دست کم ممکن رسد.

جهت به تحقق پیوستن این فرمان دستگاه‌های حضور و غیابی در بازار جان دار هستند که خلال ایفا حضور و غیاب در هنگام ورود و خروج اشخاص بوسیله‌ی تشخیص صورت، حسگر تاثیر انگشت و‌…، امکان تشخیص جایگاه حرارت تن اشخاص را نیز دارا هستند.

دمای بالای نتیجه ها از تب در تن اشخاص مریض بیشتر بر روی پیشانی تظاهر می‌نماید. این نوع از دستگاه‌های حضور و غیاب که قابلیت و امکان تب سنجی دارا‌هستند، مجهز به نوعی سنسور مادون قرمز رنگ هستند که با تابش اشعه‌های حرارتی امکان تشخیص دمای بالای تن شخص را دارا میباشند.‌

در‌این‌حالت‌ وقتی که شخص صورت‌ی خویش را جهت حضور و غیاب در مقابل دستگاه حضور و غیاب متبوع قرار می دهد؛ خصوصیات خاص صورت وی شناسایی گردیده و ساعت ورود و خروج در دستگاه حضور و غیاب تشخیص صورت تصویب میگردد.

سیستم حضور غیاب در دست گرفتن دمای تن و عدم جابجایی آلودگی

دستگاه مدیر حضور و غیاب با در اختیار گرفتن دمای تن، در شکل فراتر بودن مرتبه حرارت تن شخص از وضعیت نرمال، پیامی به نرم‌افزار حضور و غیاب متصل به دستگاه و اپراتور دستگاه ارسال می‌نماید و بدین شکل از ورود شخص خودداری به کار می آید.

مزیت بالای به کارگیری از این دستگاه‌ها درین میباشد که هیچگونه تماس مستقیمی در بین استفاده کننده و دستگاه جهت تب سنجی و حضور و غیاب برقرار نمی شود. در این صورت احتمال جابجایی آلودگی و بیماری‌های عفونی برای مثال بیماری خطرناک بیماری کرونا به دست‌کم ترازو احتمال ممکن میرسد.

به کار گیری از این دستگاه‌ها در نمایشگاه‌‌ها، سازمان‌ها، اداره ها و کمپانی‌هایی که دارنده تعداد متعددی نیروی کار و بازدید کننده می باشند، خیر فقط در زمانه بیماری کرونا بلکه در تمامی‌ی زمان‌ها بسیار کارآمد است.

شاید سرایت وسیع‌ی کرونا همانند تلنگری برای کمپانی‌های والا بود تا تکنولوژی خویش را در جهت گسترش تندرست همگانی بیش تر از پیش به فعالیت گیرند. توصیه کمپانی عرش فراویژن برای گزینش دستگاه حضور و غیاب قرائت این نوشته‌ی‌علمی میباشد.

در حالتی که شما هم برای خرید دستگاه حضور و غیاب در دست گرفتن مرتبه حرارت تن به مشورت نیاز دارید؛ همین اکنون با مشاورین عرش فراویژن تماس حاصل نمایید. همینطور برای حصول داده ها بیشتر در مرود بها گونه های سیستم رئیس ورود و خروج به ورقه بها دستگاه حضور و غیاب مراجعه‌نمایید.