خرید کتاب های تاریخی


کتاب های تاریخی
کتاب های تاریخی

کتاب های تاریخی

( کتاب تاریخی ) تاریخ به شرح اتفاقاتی گفته ‌می‌شود که برای انسان‌ها در طول میلیون‌ها سال رخ داده است و شما با خواندن کتاب‌های تاریخی با شکل‌گیری کشورها، فروپاشی تمدن‌ها و… آشنا می‌شوید. خرید کتاب تاریخی…

شما هم حتما جمله‌هایی مانند «ملّتی که تاریخ خود را نداند، محکوم به تکرار آن است» را شنیده‌اید، پس بهتر است با معرفی بهترین کتاب‌های تاریخ ایران آغاز کنیم. قبل از هر چیزی باید بدانید به کدام بخش از تاریخ ایران علاقه دارید؛ چرا که ایران سرزمینی کهن است و به سادگی نمی‌توان تاریخ آن را کامل خواند، البته هستند کتاب‌هایی که با اشارات کلی تلاش می‌کنند سیر کلی اتفاقات مهم را برای‌تان شرح دهند.

درباره ی نگارش کتاب تاریخی:

به منظور بیان یک داستان واقعی به روشی جذاب، نویسندگان کتابهای غیر داستانی غالباً زمان زیادی را صرف تحقیق در مورد موضوع خود می‌کنند و سپس در می‌یابند که چگونه اطلاعات را به طرزی جذاب انتقال دهند.

داستان های تاریخی با بازآفرینی و تحلیل درباره ی یک حادثه در گذشته تجربیاتی رایگان را در اختیار مخاطب قرار می دهند.آن ها از تجارب واقعی سخن می گویند و ما را درگیر جامعه،احساسات و باورهای مردمی می کنند که در زمانی متفاوت از ما زندگی کرده اند.یک داستان نویس تاریخی حادثه ای را برای نوشتن انتخاب می کند که هرچند در گذشته اتفاق افتاده است اما برای امروز مخاطب حرفی برای گفتن دارد و آگاهی بخش او در مواجهه با حوادث معاصر و امروز می باشد.در واقع مفهوم داستان برای خواننده اثر آشناست. داستان تاریخی به خواننده قدرت تمییز و تشخیص می دهد،قدرتی که از تحلیل گذشته کسب می کند او را برای مواجهه با آینده آماده می کند.

تاریخ‌دانان باید به سوابق پراکنده به‌جامانده از دوره زمانی تحت مطالعه تکیه کنند. این شواهد فقط بخشی از داستان را آشکار می‌کنند. به همین دلایل، تمام نوشته‌های تاریخی قرار دارند، باید بر مبنای انتخاب و تفسیر باشند:

انتخاب فکورانه ی موضوعات و مسائلی که بیش از بقیه جالب هستند.

تفسیر مسئولانه منابع برای تهیه استدلال‌های معنادار.

تصمیم‌های شخصی درباره اموری که باید گنجانده شوند و نشوند، و نحوه درک آن، نگارش تاریخی را در وهله اول امکان‌پذیر می‌کند. این نکته نیز مهم است که این تصمیم‌ها کار را بحث‌برانگیز می‌سازند، چون پژوهشگران مجبورند با قضاوت‌های پژوهشگران دیگر مخالفت کنند. پس می‌توانید نگارش درباره تاریخ را استدلال یا مباحثه‌ای مداوم بر سر این فرایند اجتناب‌ناپذیر انتخاب و تفسیر قلمداد کنید. اولین چالش شما به عنوان نویسنده، یافتن شیوه ورود به این گفتگو است.