معرفی پوشاک های زنانه

پوشاک کده عرضه کننده : پوشاک و البسه زنانه ، ارزانترین فروشگاه اینترنتی لباس زنانه ، خرید اینترنتی لباس زنانه ارزان ، فروشگاه اینترنتی لباس ارزان ، فروشگاه اینترنتی پوشاک ارزان

پوشاک :

1- شلوار جین مام زاپدار

مشخصات فنی: اندازه ها به سانتیمتر میباشد.

سایز 29: عرض کمر 34 — دور ران 62 — قد 100

سایز 30: عرض کمر 36 — دور ران 66 — قد 100

سایز 31: عرض کمر 37 — دور ران 68 — قد 100

سایز 32: عرض کمر 38 — دور ران 68 — قد 100

سایز 33: عرض کمر 40 — دور ران 70 — قد 100

2- شلوار جین دمپا رنگی

مشخصات فنی: اندازه ها به سانتیمتر و عرض کمر در حالت کشیده شده میباشد.

سایز 30: عرض کمر 40 — دور ران 56 — قد 90

سایز 31: عرض کمر 42 — دور ران 58 — قد 90

سایز 32: عرض کمر 44 — دور ران 60 — قد 90

سایز 33: عرض کمر 48 — دور ران 60 — قد 90

3- شلوار جین مشکی آبرنگی

مشخصات فنی: اندازه ها به سانتیمتر میباشد.

سایز 30: عرض کمر 36 — دور ران 46 — قد 85

سایز 31: عرض کمر 38 — دور ران 48 — قد 88

سایز 32: عرض کمر 40 — دور ران 50 — قد 88

سایز 33: عرض کمر 42 — دور ران 52 — قد 88

سایز 34: عرض کمر 44 — دور ران 54 — قد 88

4- شلوار لی کمر و دمپا کش ساده

مشخصات فنی: اندازه ها به سانتیمتر و عرض کمر در حالت کشیده شده میباشد.

سایز 30: عرض کمر 42 — دور ران 56 — قد 90

سایز 31: عرض کمر 44 — دور ران 58 — قد 90

سایز 32: عرض کمر 46 — دور ران 60 — قد 90

سایز 33: عرض کمر 48 — دور ران 64 — قد 90

سایز 34: عرض کمر 50 — دور ران 66 — قد 90

خرید پوشاک

منبع