چگونه حال خوبی داشته باشیم

وقتی از یالوم خواستند در نود سالگی از مهم ترین اموخته اش بگوید خلاصه ای از تمام کتابهایی که نوشته بود را در یک جمله به ظاهر ساده ولی بسیار مهم بیان کرد : هر کاری از دستتان بر می اید برای کمک رسانی به دیگران در صورت اسیب نزدن به خودتون برای دیگران انجام دهید. وقتی همین جمله به ظاهر ساده را از زبان کسی مانند یالوم می شنوم بیشتر به اهمیت ان پی می برم اینکه یالوم همواره بر رابطه ، عشق ، کمک رسانی ، عدالت و نیکوکاری تاکید می کند. زیرا زندگی کردن دشوار است پس بهتر است دنیا را به جای بهتری برای زیستن تبدیل کنیم و اینرا به یاد داشته باشیم که هر چقدر حال ادم های اطرافمون بهتر باشه حال ما هم بهتر خواهد شد . کشور ما نیازمند به حال خوب است .

هنر خوب زندگی کردن