ده فیلم برتر عمر <Orson Welles>


کارگردان مشهور سینما کلاسیک

●1 روشنایی‌های شهر ۱۹۳۱ (City Lights)، چارلی چاپلین

●2 طمع ۱۹۲۴ (Greed)، #اریش فن اشتروهم

●3 تعصب ۱۹۱۶ (Intolerance)، دیوید وارک گریفیث

●4 نانوک شمالی ۱۹۲۲ (Nanook of the North)، رابرت فلاهرتی

●5 واکسی ۱۹۴۶ (Shoeshine)، ویتوریو دسیکا

●6 رزمناو پوتمکین ۱۹۲۵ (Battleship Potemkin)، سرگئی آیزنشتاین

●7 همسر نانوا ۱۹۳۸ (The Baker's Wife)، مارسل پانیول

●8 توهم بزرگ ۱۹۳۷ (La Grande Illusion)، ژان رنوآر

●9 دلیجان ۱۹۳۹ (Stagecoach)، جان فورد

●10 نان روزانه ما ۱۹۳۴ (Our Daily Bread)، کینگ ویدور