بیت کوین دیفای بعنوان مرز بعدی دیفای

پروژه PSK از ایجاد توکن بریج، یک پروتکل قابل همکاری بین سایدچین بیت کوین و اتریوم در 6 فوریه خبر داد. این اتفاق می تواند پیامدهای مهمی برای اکوسیستم فاقد تمرکز مالی دیفای (DeFi) درحال رشد داشته باشد.


RSK یک پلت فرم قرارداد هوشمند است که بعنوان سایدچین به بلاکچین بیت کوین (BTC) ضمیمه شده است. RSK از یک نسخه پیچیده ای از بیت کوین به نام rBTC بعنوان توکن بومی خود استفاده می کند. کاربران با واریز بیت کوین به کیف پول RSK خود که بعنوان یک درجه دو طرفه عمل می کند، این توکن را بدست می آورند.


این تیم هم اکنون پل مشابهی را برای بلاکچین اتریوم باز کرده است. این امکان یک انتقال دو طرفه از هر توکن بین اکوسیستم های RSK و اتریوم را فراهم می کند. این بدان معنی است که کاربران اتریوم می توانند با نمایش های پیچیده ای از توکن های RIF و rBTC متعلق به RSK تعامل داشته باشند. بنابراین در معرض غیرمستقیم اکوسیستم بیت کوین قرار می گیرند.

همین مورد برای کاربران RSK که در معرض استیبل کوین های مبتنی بر اتریوم مانند DAI هستند، نیز صدق می کند.

پتانسیل بیت کوین دیفای (Bitcoin DeFi)

جنبش دیفای تاحد زیادی محدود به اتریوم و اکوسیستم توکن آن است، که در آن اخیرا دارایی های راکد از یک میلیارد دلار فراتر رفته است. اتریوم بعنوان دارایی اصلی وثیقه برای تولید استیبل کوین ازطریق سیستم وام دهی پیچیده استفاده می شود.