انحلال ازدواج با فسخ نکاح

انحلال ازدواج با فسخ نکاح

راه های انحلال عقد نکاح چیست؟

طبق ماده 1120 قانون مدنی، عقد نکاح به طلاق، فسخ نکاح یا به بذل مدت در عقد موقت (صیغه) منحل می شود.

طبق قانون فسخ نکاح نیز مانند طلاق یکی از موجبات انحلال نکاح است. فسخ نکاح به معنای از بین بردن عقد دائم است. با وجود هر یک از موارد فسخ نکاح صاحب حق می تواند عقد نکاح را بر هم بزند.

فسخ نکاح و طلاق هر دو موجب پایان یافتن رابطه زوجیت بین زوجین می شود اما با هم تفاوت هایی دارند. مثلا تشریفاتی که در اجرای طلاق هست در فسخ نکاح نیست.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

فسخ نکاح از طرف مرد

طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی در صورتی که زن دارای عیوبی باشد که مرد در هنگام عقد نسبت به آن آگاهی نداشته باشد، می تواند از دادگاه تقاضای فسخ نکاح کند.

مواردی که موجب فسخ نکاح از طرف مرد می شود عبارتند از:

* افضاء به معنی یکی شدن مجرای بول و حیض زن

* قرن به معنی وجود استخوانی در فرج زن که مانع نزدیکی شود.

* برص نوعی بیماری پوستی که بر سطح پوست لکه های سفید ایجاد می شود.

* جذام

* باکره نبودن زن در زمان عقد

* نابینایی دو چشم

* زمین گیری

نکته: در صورتی که مرد هنگام عقد از این موارد اطلاع داشته باشد، حق فسخ نکاح ندارد.

فسخ نکاح از طرف زن

با توجه به ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی، چنانچه مرد دارای عیوبی باشد که مانع برقراری رابطه جنسی است برای زن حق فسخ نکاح ایجاد می شود و می تواند عقد نکاح را بر هم بزند.

عیوب مرد شامل:

* آلت تناسلی مرد مقطوع باشد.

* خصاء یا اخته بودن مرد

* عنن یا ناتوانی مرد در نعوظ

برخی از این موارد ممکن است قبل از ازدواج در شخص وجود داشته باشد و برخی دیگر ممکن است بعد از عقد آشکار شود. در هر حال با اثبات وجود چنین مشکلاتی در مرد، زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

موارد مشترک فسخ نکاح

در قانون برخی موارد فسخ نکاح به صورت اشتراکی میان زن و مرد بیان شده است که با وجود هر یک از این موارد در زن یا مرد، طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

جنون: طبق ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل حق فسخ نکاح ایجاد می کند.

تدلیس (فریب در ازدواج): تدلیس یعنی زن یا مرد صفت هایی را به خود نسبت بدهد که آنها را ندارد.

تخلف از شروط صفت: یکی از مواردی که حق فسخ نکاح ایجاد می کند، تخلف از شرط صفت است. یعنی اینکه برای ازدواج صفت خاصی در شخص شرط شده باشد، ولی بعد از عقد معلوم شود که فرد فاقد آن صفت بوده.

فسخ نکاح به دلیل تدلیس

تدلیس در نکاح یا فریب در ازدواج طبق قانون موجب فسخ نکاح می شود و هر یک از طرفین ازدواج با اثبات تدلیس طرف مقابل می تواند از دادگاه خانواده تقاضای فسخ نکاح را بنماید.

تدلیس در ازدواج به عملیاتی گفته می شود که موجب فریب طرف مقابل در ازدواج می شود؛ چرا که در ازدواج علت عقد نکاح شخصیت هر یک از طرفین است، از این رو در صورتی که یکی از زوجین با هویت غیر واقعی و یا کتمان برخی حقایق و عیوب در مورد خود با دیگری ازدواج کند، تدلیس در ازدواج واقع شده است.

طبق ماده 1128 قانون مدنی، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

فسخ نکاح به دلیل جنون هر یک از زوجین

جنون هر یک از زوجین از دلایل فسخ نکاح است و با رعایت شرایطی هر یک از طرفین می تواند از دادگاه درخواست فسخ نکاح نماید.

فسخ نکاح به دلیل جنون زن: جنون زن در صورتی موجب فسخ نکاح از طرف مرد می شود که زن در زمان عقد نکاح مجنون بوده اگر بعد از ازدواج زن مجنون شود مرد نمی تواند درخواست فسخ نکاح بنماید.

فسخ نکاح به دلیل جنون مرد: اگر مرد مجنون شود، زمان جنون او یعنی خواه قبل یا بعد از ازدواج باشد، تاثیری در فسخ نکاح ندارد و جنون مرد از موجبات فسخ نکاح خواهد بود و زن می تواند به دلیل جنون مرد درخواست فسخ نکاح نماید. همچنین جنون مرد طبق قانون از موجبات عسر و حرج زوجه بوده و از موجبات طلاق از طرف زن محسوب می شود و زن به دلیل جنون مرد حق طلاق پیدا می کند.

ثبت فسخ نکاح در دفتر رسمی ازدواج و طلاق

طبق ماده 49 قانون حمایت از خانواده اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. طبق ماده مذکور، ثبت فسخ نکاح در دفتر رسمی طلاق از طرف کسی که فسخ نکاح را درخواست کرده است، الزامی است.

شرایط فسخ نکاح

* بعد از فسخ نکاح زن باید عده طلاق (سه طهر) نگه دارد.

* خیار فسخ فوری است و اگر سریعاً از آن استفاده نشود این اختیار از بین می رود.

* فسخ نکاح برخلاف طلاق نیازی به رضایت طرف مقابل ندارد و ممکن است هر یک از زوجین درخواست فسخ نکاح بنماید.

* اجرای فسخ نکاح به تشریفات نیاز ندارد و همچنین ارائه آزمایش عدم بارداری برای زوجه الزامی نیست.

* برای اجرای فسخ نکاح نیازی به حضور طرف مقابل در دفتر ازدواج و طلاق نیست.

* در فسخ نکاح امکان رجوع پس از فسخ وجود ندارد.

* در اجرای فسخ نکاح حضور دو شاهد مرد الزامی نیست.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.