ترک انفاق مرد

ترک انفاق

نفقه چیست؟

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و حتی خادم البته در صورت عادت زن یا احتیاج به واسطه نقصان یا بیماری می باشد.

نفقه تعهدی است که بر پایه تعاون بنا شده و همبستگی اعضای خانواده را تضمین می‌کند. نفقه زوجه از آثار عقد نکاح است که قانونگذار مرد را موظف به تأمین معاش خانواده کرده است و این تکلیف مردانه از توابع ریاست وی بر خانواده می ‌باشد.

در ازدواج دائم این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد و دو طرف نمی ‌توانند ضمن عقد یا پس از آن تکلیف مرد را در این مورد ساقط کنند.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

آیا در عقد موقت به زن نفقه تعلق می گیرد؟

در عقد موقت (صیغه)، دِین و بدهی شوهر بر دادن نفقه زن متکی بر رضایت زن و شوهر است و شوهر در صورتی به زن نفقه می‌ دهد که به صراحت شرط شده، یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

در واقع در عقد موقت برخلاف عقد دائم که به زن نفقه تعلق می گیرد و مرد به محض عقد نکاح ملزم به پرداخت نفقه زن و تهیه ملزومات شروع زندگی مشترک است، به زن نفقه تعلق نمی گیرد.

ویژگی ‌های نفقه زن

* پرداخت نفقه توسط مرد در عقد دائم مشروط به تمکین زن از شوهر است مگر اینکه زن در عدم تمکین عذر شرعی داشته باشد.

* زن می‌ تواند نفقه معوقه خود را نیز مطالبه کند.

* پرداخت نفقه به زن مشروط به فقر زن نیست و در صورت شاغل بودن و تمکن مالی این حق از وی ساقط نمی‌ شود.

* پرداخت نفقه توسط مرد ارتباطی به توانایی مالی مرد ندارد، یعنی دارایی مرد شرط نیست و طبق قانون در تعیین مقدار نفقه، وضعیت اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی ‌شود و نفقه زن براساس موقعیت اجتماعی و خانوادگی وی تعیین می شود.

* نفقه زوجه دِین ممتاز است و بر سایر طلبکاران ترجیح دارد.

در چه مواردی به زن نفقه تعلق نمی‌ گیرد؟

طبق قانون در موارد زیر به زن نفقه تعلق نمی گیرد و مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست:

1- طبق ماده 1108 قانون مدنی، در صورتی که زن ناشزه باشد و از انجام وظایف زناشویی بدون دلیل موجه امتناع کند.

2- طبق ماده 1113 قانون مدنی، در عقد موقت به زن نفقه تعلق نمی گیرد.

4- طبق ماده 1109 قانون مدنی، در ایام عده طلاق بائن، به زن نفقه تعلق نمی گیرد، مگر اینکه زن باردار باشد که پس از طلاق بائن تا زمان وضع حمل نفقه ی او برعهده ی مرد است. اما در ایام عده طلاق رجعی نفقه زن برعهده ی مرد می باشد.

همچنین در ایام عده فسخ نکاح مانند طلاق بائن به زن نفقه تعلق نمی گیرد.

نکته: طبق ماده 1110 قانون مدنی، تا قبل از سال 1381 به زن در عده وفات، نفقه تعلق نمی ‌گرفت اما در اصلاحیه 19/8/1381 ماده مذکور به این شرح اصلاح گردید: «در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌ گیرد.»

نفقه زن در زمان حق حبس مهریه

اگر زن پس از عقد نکاح از شوهرش تمکین نکرده باشد و مهریه او حال (عندالمطالبه) باشد، می تواند از حق حبس مهریه استفاده کند. یعنی زن می تواند تمکین از شوهر را موکول به دریافت کل مهریه ی خود نماید.

در صورتی که زن به دلیل استفاده از حق حبس از شوهرش تمکین نمی کند، ناشزه محسوب نمی شود و به او نفقه تعلق می گیرد و مرد باید تا زمانی که زن از حق حبس مهریه استفاده می کند، نفقه ی او را پرداخت کند و در صورت ترک انفاق زن می تواند برای مطالبه نفقه خود به صورت قانونی اقدام کند و یا به دلیل ترک انفاق تقاضای طلاق نماید.

ترک انفاق چیست؟

طبق قانون در ازدواج دائم به زن نفقه تعلق می گیرد و مرد ملزم به پرداخت نفقه زن و تهیه مسکن و اثاثیه منزل برای شروع زندگی مشترک است و ترک انفاق یعنی مرد از پرداخت هزینه های زندگی زن خودداری کند. در صورتی که زن از شوهر تمکین می کند و از انجام وظایف زناشویی خود تخلف نمی کند، مرد باید نفقه او را پرداخت کند، در غیر این صورت طبق قانون زن می تواند علاوه بر مطالبه نفقه معوقه خود درخواست طلاق نماید.

پرداخت نفقه زن توسط شوهر به قدری از نظر قانون حائز اهمیت است که قانونگذار ترک انفاق را از موجبات طلاق از طرف زن قرار داده است و طبق بند یک شروط دوازده گانه عقدنامه در صورت ترک انفاق به مدت شش ماه زن می تواند دادخواست طلاق به دلیل ترک انفاق را به دادگاه خانواده تقدیم کند و به این ترتیب از دادگاه تقاضای طلاق کند.

ترک انفاق و مطالبه نفقه از سوی زن

طبق ماده 1111 قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، زن می ‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و درخواست مطالبه نفقه را بنماید و دادگاه شوهر را به دادن نفقه محکوم می‌ کند. همچنین زن می تواند در صورتی که ترک انفاق مرد را در دادگاه اثبات کند نفقه معوقه خود را نیز مطالبه نماید.

طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورت ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه توسط شوهر چنانچه اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه زن امکانپذیر نباشد. دادگاه مرد را مجبور به طلاق دادن زن می‌ کند.

مقدار نفقه زوجه مبلغ مشخصی ندارد و در صورتی که زن، نفقه خود را مطالبه کند، کارشناس مقدار نفقه را با توجه به برخی معیارها مانند موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می کند و سپس نظر کارشناس به وی ابلاغ می شود و او می تواند ظرف مدت 7 روز به نظر کارشناس در بابت مقدار نفقه اعتراض کند.

مجازات ترک انفاق

اگر مرد از پرداخت نفقه زن خودداری کند، در این صورت به دلیل ترک انفاق او از نظر قانون مرتکب جرم شده است و علاوه بر پرداخت نفقه معوقه زن به مجازات شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

زن می تواند در صورت ترک انفاق مرد به دو صورت نفقه خود را مطالبه کند، او می ‌تواند دادخواست حقوقی مطالبه نفقه را به دادگاه ارائه کند و هم می‌ تواند طبق ماده 1129 قانون مدنی از مرد به جرم ترک انفاق شکایت کند.

همچنین طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده، هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب ‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌شود.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.