حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

طلاق چیست؟

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر است و با طلاق رابطه زوجیت میان زن و شوهر به پایان می رسد، همچنین و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود.

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد حق طلاق دارد، از این رو طلاق جزو ایقاعات محسوب می شود، یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می ‌شود.

طبق ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن در عقد موقت با پایان مدت یا بذل آن از سوی شوهر از زوجیت خارج می ‌شود.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

انواع طلاق براساس رجوع در طلاق

رجوع در طلاق به معنی بازگشت مرد به همسر خود پس از طلاق و ادامه زندگی مشترک در ایام عده طلاق است و با این رجوع ازدواج قبلی با تمام آثاری که داشته، ادامه پیدا می کند و نیازی به جاری شدن نکاح مجدد نمی‌ باشد.

براساس حق رجوع مرد در طلاق، طلاق دو دسته تقسیم می شود:

* طلاق بائن (طلاق بدون رجوع)

* طلاق رجعی

طلاق بائن (طلاق بدون رجوع)

طلاق بائن به طلاقی گفته می ‌شود که پس از طلاق، رابطه زوجیت به طور کامل بین زن و شوهر از بین می رود و مرد در ایام عده طلاق بائن نمی تواند به همسر سابق خود رجوع کند و در صورتی که زن و مرد بخواهند زندگی مشترک خود را دوباره شروع کنند، باید مجددا عقد نکاح جاری شود.

انواع طلاق بائن عبارتند از:

۱- طلاق زن باکره

۲- طلاق دختر صغیره

۳- طلاق خلع

۴- طلاق مبارات

۵- سه طلاقه

۶- طلاق زن یائسه

طلاق رجعی

در طلاق رِجعی مرد می ‌تواند تا زمانی که عده زن پایان نیافته، بدون نیاز به عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید و زندگی مشترک خود را با همسرش شروع کند. همچنین در طلاق رجعی به زن نفقه تعلق می گیرد و زوجین از یگدیگر ارث می برند.

البته در طلاق خلع و مبارات که از انواع طلاق بائن هستند و زن با بذل مهریه اش طلاق می گیرد در صورتی که در ایام عده طلاق زن مهریه خود را مطالبه نماید، طلاق از حالت بائن به رجعی تبدیل می شود.

انواع طلاق براساس درخواست کننده طلاق

براساس اینکه چه کسی تصمیم به طلاق دارد و دادخواست طلاق را به دادگاه تقدیم می کند، طلاق به دو دسته تقسیم می شود:

طلاق یک طرفه: طلاق از طرف مرد و طلاق از طرف زن

طلاق توافقی

طلاق یک طرفه

طلاق یک طرفه طلاقی است که فقط از طرف یکی از زوجین مطرح می شود و یکی از زوجین دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده تقدیم می کند. طلاق یک طرفه ممکن است از طرف زن یا مرد مطرح شود. در واقع طلاق یک طرفه به دو دسته ی، طلاق از طرف مرد و طلاق از طرف زن تقسیم می شود.

طلاق از طرف مرد: طبق قانون، مرد حق طلاق دارد و برای طلاق دادن همسر خود نیازی به ارائه دلایل محکمه پسند ندارد، اما در صورتی که مرد با دلایل موجه مانند نشوز بخواهد همسر خود را طلاق دهد، در حقوق مالی زن که مرد باید بپردازد تغییراتی ایجاد می شود مثلا در صورت نشوز زوجه، تنصیف اموال مرد در طلاق به زن تعلق نمی گیرد، از این رو دلایل طلاق مردان بسیار حائز اهمیت است.

طلاق از طرف زن: در طلاق از طرف زن، زوجه برای طرح دادخواست طلاق باید دلیل موجهی را به دادگاه ارائه نماید مانند طلاق زن با شروط دوازده گانه عقدنامه یا عسر و حرج و.. همچنین زن باید دلایل خود را برای طلاق در دادگاه اثبات نماید.و از این رو طلاق از طرف زن پیچیده و دشوارتر از طلاق از طرف مرد است. همچنین زن می تواند به دلیل ابراز کراهت از شوهرش با بذل مهریه یا مالی بیشتر از مهریه (فدیه) از دادگاه تقاضای طلاق خلع نماید.

طلاق توافقی

در طلاق توافقی برخلاف طلاق یک طرفه، زن و شوهر هر دو برای طلاق با هم توافق دارند و برای پایان دادن به زندگی مشترک خود تصمیم به طلاق می گیرند، از این رو دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه تقدیم می کنند. در طلاق توافقی زن و مرد بدون دخالت دادگاه در خصوص مسائل مالی و غیرمالی طلاق مانند مهریه، نفقه، تنصیف اموال زوج در طلاق، اجرت المثل ایام زوجیت، استرداد جهیزیه، حضانت فرزند پس از طلاق، حق ملاقات با فرزند پس از طلاق، توافق می کنند و توافقات خود را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه می دهند.

نکته: در صورتی که زن با استفاده از حق طلاق برای طرح دادخواست طلاق اقدام نماید، طلاق از طرف زن محسوب نمی شود و طلاق توافقی خواهد بود و به درخواست زن برای طلاق، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.

اهمیت حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق یکی از دغدغه های زن و مرد پس از طلاق است و بسیاری از افراد پس از طلاق تمایلی به درج نام همسر سابق در شناسنامه خود ندارند.

اما حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق کار چندان ساده ای نیست؛ چرا که ممکن است زن و مرد پس از طلاق دوباره قصد ازدواج داشته باشند و ازدواج اول خود را از طرف مقابل پنهان کنند، از این رو ثبت احوال، طبق قانون برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه افراد مطلقه شرایطی را تعیین کرده است تا از سوء استفاده های افراد و پنهان کردن ازدواج اول جلوگیری شود.

نحوه حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

از سال ۱۳۹۳ به صورت قانونی شرایطی برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق فراهم شده است و آنها می توانند به صورت قانونی نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کنند.

برای حذف نام همسر پس از طلاق (انواع طلاق ها) سه حالت متصور است:

۱- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره نبودن زوجه

۲- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره بودن زوجه

۳- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت فوت همسر

حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره نبودن زوجه

حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق در صورتی که زوجه باکره نباشد، فقط پس از ازدواج مجدد امکانپذیر است و باید ازدواج دوم به طور رسمی ثبت شود و در شناسنامه نیز نوشته شود و در این مورد هیچ تفاوتی میان انواع طلاق یعنی طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد و طلاق توافقی وجود ندارد و قانونگذار با تعیین این شرط برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه از فریب و سوء استفاده افراد در ازدواج دوم جلوگیری می کند.

قانونگذار با تعیین چنین شرطی برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق این حق را برای افراد در ازدواج قائل شده است که از ازدواج اول طرف مقابل خود مطلع شوند و در صورتی که نام همسر سابق پیش از ازواج دوم از شناسنامه افراد مطلقه حذف شود، طرف مقابل در ازدواج دوم از این امر آگاه نخواهد شد و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گرفته و فریب بخورد.

طبق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود، ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنی شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.

حذف نام همسر باکره از شناسنامه پس از طلاق

چنانچه پس از طلاق، زوجه باکره باشد، زوج و زوجه پس از ثبت طلاق برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه خود نیازی به ازدواج مجدد ندارند و آنها می توانند با ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر دوشیزه بودن زوجه، درخواست صدور شناسنامه جدید بدون نام همسر سابق را بنمایند.

نکته: در صورت باکره بودن زوجه، شناسنامه جدید بدون نام همسر سابق المثنی نخواهد بود.

حذف نام همسر از شناسنامه پس از فوت همسر

همان طور که گفته شد امکان حذف نام همسر در شناسنامه پس از فوت همسر نیز وجود دارد، حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از فوت همسر مانند شرایط حذف نام همسر در صورت طلاق است، یعنی در صورتی که زوجه باکره باشد، می تواند با دریافت گواهی بکارت از پزشکی قانونی پس از فوت همسرش نام او را از شناسنامه خود حذف کند.

اما در صورتی که زوجه باکره نباشد، در صورت فوت هر یک از زوجین طرف مقابل برای حذف نام همسر متوفی از شناسنامه خود باید مجددا ازدواج نماید و پس از ثبت رسمی ازدواج دوم اقدام به حذف نام همسر اول خود از شناسنامه بنماید.

مدارک حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

مدارک لازم برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه عبارتند از:

* گواهی بکارت زوجه از پزشکی قانونی در صورتی که زوجه باکره باشد.

* رونوشت یا اصل طلاق نامه

* حکم طلاق

* کارت ملی و شناسنامه متقاضی

* برگه معرفی‌ نامه از دادگاه خانواده

* دو قطعه عکس

* ثبت رسمی ازدواج جدید و نوشتن آن در شناسنامه در صورتی که زوجه باکره نباشد.

* گواهی فوت در صورت فوت همسر

* سند ازدواج در صورت فوت همسر

مراحل حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

پس از طلاق، زن و مرد می توانند به صورت قانونی با توجه به آنچه گفته شد، اقدام به حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه نمایند، به این منظور متقاضی باید مدارکی که به آن اشاره کردیم را به اداره ثبت احوال و یا دفاتر پیشخوان دولت تحویل داده و درخواست خود را به سازمان مربوطه ارائه نماید. در صورت تکمیل مدارک و داشتن شرایط لازم برای متقاضی، شناسنامه جدید بدون درج ازدواج پیشین و نام همسر سابق صادر می شود.

نکته: مراحل حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی و سایر طلاق ها یکسان است و نوع طلاق تاثیری در مراحل حذف نام همسر از شناسنامه ندارد.

حذف نام همسر از شناسنامه در صورت داشتن فرزند

داشتن فرزند هیچ تغییری در مدارک، شرایط و پروسه حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق یا فوت همسر ایجاد نمی کند. همچنین متقاضی فقط می تواند با توجه به شرایطی که به آن اشاره کردیم، نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کند، اما حذف نام فرزند یا پدر و مادر از شناسنامه افراد طبق قانون امکانپذیر نمی باشد و افراد نمی توانند درخواست حذف نام فرزند یا پدر و مادر را از شناسنامه خود بنماید.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.