حقوق زنان بعد از طلاق

حقوق زنان بعد از طلاق

طلاق چیست؟

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر و قطع رابطه زوجیت است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود.

طلاق مانند ازدواج با خواندن صیغه، صورت می ‌گیرد، اما برخلاف ازدواج، جزء ایقاعات است، یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می ‌شود؛ چرا که طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد حق طلاق دارد.

طبق ماده 1139 قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن در عقد موقت با پایان مدت یا بذل آن از سوی شوهر از زوجیت خارج می ‌شود.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

انواع طلاق براساس درخواست کننده طلاق

در صورتی که زن و مرد بخواهند طلاق بگیرند، باید ابتدا برای ثبت دادخواست طلاق اقدام کنند تا درخواست آنها برای طلاق در دادگاه بررسی شود و سپس دادگاه در این خصوص رأی مقتضی صادر نماید.

براساس اینکه چه کسی تقاضای طلاق دارد و دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده تقدیم می کند، طلاق به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1- طلاق یک طرفه: طلاق از طرف مرد و طلاق از طرف زن

2- طلاق توافقی

طلاق یک طرفه

طلاق یک طرفه طلاقی است که فقط از طرف یکی از زوجین مطرح می شود و یکی از زوجین دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده تقدیم می کند. طلاق یک طرفه ممکن است از طرف زن یا مرد مطرح شود. در واقع طلاق یک طرفه به دو دسته طلاق از طرف مرد و طلاق از طرف زن تقسیم می شود.

طبق قوانین طلاق در ایران مرد حق دارد و می تواند با ارائه دادخواست طلاق، زن خود را حتی بدون دلیل موجه طلاق دهد، اما در طلاق از طرف زن طرح دادخواست طلاق پیچیده و دشوارتر است، چرا که زن حق طلاق ندارد و برای طرح دادخواست طلاق باید دلایل محکمه پسندی به دادگاه ارائه نماید.

عسر و حرج و شروط دوازده گانه عقدنامه از مهمترین دلایل طلاق زن هستند.

مهمترین شرط طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج و همچنین طلاق زن با شروط دوازده گانه عقدنامه اثبات دلایل طلاق از طرف زن است و او باید بتواند در دادگاه دلایل خود را برای طلاق اثبات کند که در صورت اثبات دلایل، دادگاه به درخواست زن حکم طلاق را صادر می کند.

طلاق توافقی

در طلاق توافقی برخلاف طلاق یک طرفه، زن و شوهر هر دو برای طلاق با هم توافق دارند و برای پایان دادن به زندگی مشترک خود تصمیم به طلاق می گیرند، از این رو دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه تقدیم می کنند. در طلاق توافقی زن و مرد بدون دخالت دادگاه در خصوص مسائل مالی و غیرمالی طلاق توافق می کنند و توافقات خود را به صورت مکتوب و امضا شده به دادگاه ارائه می دهند.

توافقات زوجین در طلاق توافقی شامل، مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، استرداد جهیزیه، حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با فرزند پس از طلاق است.

یکی از نکات مهم در مورد توافقات زوجین این است که زن و مرد می توانند توافقات خود را در زمان رسیدگی به پرونده یا هنگام اجرا و ثبت طلاق توافقی و حتی پس از ثبت طلاق تغییر دهند و طبق آن عمل کنند، اما تغییر توافقات نباید موجب تغییر ماهیت طلاق شود.

انواع طلاق براساس رجوع در طلاق

رجوع در طلاق به معنی بازگشت مرد به همسر خود پس از طلاق و ادامه زندگی مشترک در ایام عده طلاق است و با این رجوع ازدواج قبلی با تمام آثاری که داشته، ادامه پیدا می کند و نیازی به جاری شدن نکاح مجدد نمی‌ باشد.

براساس حق رجوع، طلاق به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

* طلاق رجعی

* طلاق بائن (طلاق بدون رجوع)

طلاق رجعی

در طلاق رِجعی مرد می ‌تواند تا زمانی که عده طلاق پایان نیافته، بدون نیاز به عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید و زندگی مشترک خود را دوباره شروع کنند. در ایام عده طلاق رجعی زوجین از یکدیگر ارث می برند و به زوجه نفقه تعلق می گیرد و زن می تواند در منزل مرد اقامت داشته باشد.

همچنین در طلاق خلع و مبارات که از انواع طلاق بائن هستند و زن با بذل مهریه اش طلاق می گیرد، در صورتی که زن در ایام عده طلاق مهریه ای را که بخشیده مطالبه نماید طلاق از حالت بائن خارج و به طلاق رجعی تبدیل می شود و مرد می تواند در ایام عده طلاق به زن رجوع کند و زن و مرد دوباره زندگی مشترک خود را شروع کنند.

طلاق بائن

طلاق بائن به طلاقی گفته می ‌شود که پس از طلاق، رابطه زوجیت به طور کامل بین زن و شوهر از بین می رود و مرد در ایام عده طلاق بائن نمی تواند به همسر سابق خود رجوع کند.

در واقع در طلاق بائن، زن در زمان عده به مرد محرم نیست و احکام زوجیت مانند الزام به اطاعت از شوهر، ارث ‌بردن زوجین از یکدیگر، حرمت خروج از منزل بدون اجازه مرد و الزام به پرداختنفقهزن توسط مرد نیز بر او جاری نمی‌ شود.

نکته: در طلاق بائن، اگر زن باردار باشد، بر مرد واجب است که تا زمان تولد نوزاد، نفقه او را پرداخت نماید.

انواع طلاق بائن عبارتند از:

1- طلاق زن باکره (زنی که با او بعد از ازدواج آمیزش نشده باشد.)

2- طلاق دختر صغیره (دختری که نُه سالش تمام نشده است.)

3- طلاق زن یائسه

4- طلاق خُلع

5- طلاق مُبارات

6- طلاق سوم یا سه طلاقه

7- نوع دیگری از طلاق نیز وجود دارد که طلاق حاکم شرع نام دارد. در این نوع طلاق، حاکم شرع همسر مردی را که نه نفقه او را می ‌پردازد و نه طلاقش می ‌دهد، خود طلاق می ‌دهد.

حقوق زنان بعد از طلاق چیست؟

در هنگام طلاق به زن حقوق مالی تعلق می گیرد که پرداخت آنها بر عهده ی مرد خواهد بود و دادگاه مرد را ملزم به پرداخت حقوق مالی زن می نماید. همچنین دادگاه در خصوص حقوق غیرمالی زوجه نیز تعیین تکلیف می کند که زن و مرد پس از طلاق باید طبق رای دادگاه در خصوص حقوق زن بعد از طلاق عمل کنند.

حقوق زن بعد از طلاق به دو دسته حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شود.

حقوق مالی زن بعد از طلاق عبارتند از:

مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، تنصیف اموال مرد، استرداد جهیزیه

حقوق غیرمالی زن بعد از طلاق عبارتند از:

حضانت فرزند پس از طلاق

حق ملاقات با فرزند پس از طلاق

حقوق مالی زنان بعد از طلاق

همان طور که گفته شد در هنگام طلاق به زن حقوق مالی تعلق می گیرد که پرداخت آن بر عهده مرد است و مرد باید برای اجرا و ثبت طلاق تمام حقوق مالی زن را پرداخت کند. اما ممکن است مرد از توانایی مالی کافی برای پرداخت تمام حقوق مالی زن برخوردار نباشد و نتواند حقوق مالی زن را هنگام طلاق یکجا پرداخت کند، در این صورت پرداخت حقوق مالی زن به بعد از طلاق موکول می شود؛ به این ترتیب که مرد باید دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، نفقه یا اجرت المثل ایام زوجیت را به دادگاه تقدیم کند و در صورتی که اعسار مرد در دادگاه اثبات شود دادگاه حکم اعسار صادر می کند و نحوه پرداخت حقوق مالی زن را بعد از طلاق مشخص می کند و مرد می تواند حقوق مالی زن را پس از طلاق به صورت اقساطی پرداخت کند.

چنانچه مرد از پرداخت حقوق مالی زن بعد از طلاق خودداری کند، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و الزام مرد به پرداخت حقوق مالی خود را درخواست کند.

در خصوص تنصیف اموال مرد باید گفت، تا نصف دارایی مرد یعنی از 1 تا 50 درصد دارایی مرد، که بعد از ازدواج به دست آورده طبق تشخیص دادگاه در هنگام طلاق بین زن و مرد تقسیم می شود و پرداخت آن به بعد از طلاق موکول نمی شود.

حقوق غیرمالی زنان بعد از طلاق

در صورتی که زن و مرد فرزند مشترکی داشته باشند، دادگاه در خصوص حضانت و حق ملاقات با فرزند تصمیم گیری می کند.

طبق قانون، حضانت فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود. چنانچه دادگاه حضانت فرزند را به زن واگذار کند، زن می تواند بعد از طلاق حضانت فرزند را بر عهده گیرد و در صورتی که حضانت فرزند را به مرد واگذار کرده باشد، زن بعد از طلاق حق ملاقات با فرزند را خواهد داشت و می تواند با توجه به رای دادگاه در مورد حق ملاقات پس از طلاق، فرزند خود را ملاقات کند و مرد نمی تواند مانع حق ملاقات زن با کودک شود.

طبق ماده 632 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مرد از ملاقات زن با کودک پس از طلاق جلوگیری کند به حبس درجه ۷ محکوم می شود. همچنین اگر مرد که حضانت فرزند را پس از طلاق بر عهده دارد، از انجام تکالیف خود در خصوص ملاقات با فرزند، خودداری کند و یا مانع ملاقات کودک با مادر شود، طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.