دادخواست الزام به تمکین زوجه

دادخواست الزام به تمکین زوجه

تمکین زوجه چیست؟

تمکین در لغت به معنای الزام است. طبق قانون به محض عقد نکاح زوجین وظایفی در مقابل یکدیگر خواهند داشت، که به آن تمکین گفته می شود که این وظایف هم به عهده مرد و هم به عهده ی زن می باشد؛ از این رو به محض عقد نکاح زن باید وظایفی را در مقابل شوهر انجام دهد.

تمکین زوجه به دو دسته تمکین خاص و تمکین عام تقسیم می شود، در تمکین خاص زن ملزم به اطاعت از شوهر در روابط زناشویی است و زن تنها زمانی می تواند از شوهر تمکین نکند که برای او ضرری داشته باشد.

همچنین تمکین زوجه برای او آثاری در پی دارد. در صورتی که زن از شوهر تمکین کند مرد ملزم به پرداخت نفقه او می باشد و در صورتی که نفقه زن را پرداخت نکند زن می تواند به دلیل ترک انفاق از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

عدم تمکین زوجه چیست؟

همان طور که گفته شد تمکین زوجه یعنی زن به محض عقد نکاح باید به وظایفی که در مقابل شوهر دارد عمل کند.

عدم تمیکن زن به این معنی است که زن از انجام وظایف خود در مقابل شوهر خودداری کند. در واقع عدم تمکین زن از مصادیق نشوز محسوب می شود و در صورت عدم تمکین، زن ناشزه محسوب می شود.

عدم تمکین از سوی زوجه آثار و پیامدهایی برای او در پی دارد. در صورت عدم تمکین زوجه مرد می تواند از دادگاه درخواست الزام به تمکین زوجه را بنماید و یا درخواست ازدواج مجدد نماید و در صورت عدم تمکین طبق قانون به زن نیز نفقه تعلق نمی گیرد.

دادخواست الزام به تمکین زوجه چیست؟

چنانچه زوج با عدم تمکین همسر خود مواجه شد برای الزام به تمکین وی بهتر است قبل از تقدیم دادخواست الزام به تمکین زوجه به دادگاه خانواده، اظهارنامه ‌ای مبنی بر لزوم تمکین و بازگشت زوجه به منزل از سوی زوج برای وی فرستاده شود. سپس زوج یا وکیل او در موارد عدم تمکین زوجه باید با دادن دادخواست الزام به تمکین از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دادگاه خانواده محل سکونت زوجه اقامه دعوی تمکین نماید. برای رسیدگی به دادخواست الزام به تمکین زوجه، باید زوج ابتدا ثابت کند که بعد از ازدواج مقدمات و ملزومات شروع زندگی و تمکین زوجه را مانند تهیه مسکن متناسب با شأن وی و اثاثیه منزل را تهیه کرده است؛ در این صورت دادگاه حکم به الزام تمکین زوجه به نفع زوج صادر خواهد کرد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد و هر یک از زوجین که رأی دادگاه بدوی به ضرر او باشد، می ‌تواند نسبت به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره اقدام نماید .

اجرائیه حکم الزام به تمکین زوجه

هرگاه زوج بتواند عدم تمکین زوجه را در دادگاه اثبات نماید، اجرائیه حکم الزام به تمکین زوجه پس از قطعیت حکم و صدور رأی به نفع زوج، به تقاضای او از دادگاه بدوی درخواست شود. در صورتی که زوجه به تمکین محکوم شده باشد، او را به زور به خانه همسرش نمی ‌آورند، اما اگر زوجه رأی دادگاه را اجرا نکند و از زوج تمکین نکند، ناشزه محسوب می ‌شود و زوج می ‌تواند از مزایای عدم تمکین زوجه استفاده نماید، مانند عدم پرداخت نفقه به زوجه، اجازه ازدواج مجدد و در صورت طلاق، زن مستحق دریافت نصف دارایی زوج (شرط تنصیف اموال مرد) نخواهد بود و.....

دلایل رد دادخواست الزام به تمکین زوجه

ممکن است در صورتی که زن از شوهر خود تمکین نکند، مرد نیز دادخواست الزام به تمکین زوجه را تقدیم دادگاه خانواده نماید، اما ممکن است که به دلایلی درخواست الزام به تمکین از سوی دادگاه پذیرفته نشود.

دلایل رد دادخواست الزام به تمکین زوجه عبارتند از:

1- هرگاه زوج مسکن مورد نیاز و در شأن زوجه برای شروع یا ادامه زندگی مشترک را فراهم نکرده باشد و یا اثاثیه منزل برای زندگی مشترک را تهیه نکرده باشد دادخواست الزام به تمکین وی از سوی دادگاه رد می شود. ۲- هرگاه زوجه در دادگاه ثابت کند، عدم تمکین او به دلیل سوء معاشرت و بد رفتاری زوج می ‌باشد، مانند اعتیاد شدید، توهین، تهدید و... در این صورت دادخواست الزام به تمکین که از سوی زوج مطرح شده است رد خواهد شد.

۳- استفاده از حق حبس زوجه از دلایل عدم تمکین است. زوجه باکره می ‌تواند پیش از شروع زندگی مشترک و تمکین (خاص و عام) از زوج، تمام مهریه خود را درخواست نماید و تا دریافت کامل آن از شوهر تمکین نکند و تمکین از شوهر و شروع زندگی مشترک را به دریافت کامل مهریه موکول کند. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زوجه می ‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری نماید، مشروط بر اینکه مهریه او حال باشد و این امتناع حق پرداخت نفقه از سوی زوج را از بین نخواهد برد.

۴- عدم پرداخت نفقه زوجه، چه به دلیل عدم توانایی مالی زوج باشد یا هر دلیل دیگری می تواند از دلایل رد دادخواست الزام به تمکین زوجه باشد.

۵- چنانچه زوجه بتواند در دادگاه ثابت کند که زوج به دروغ درخواست تمکین داده و در حقیقت تصمیم به ادامه زندگی مشترک با زوجه را ندارد، موجب رد دادخواست الزام به تمکین می شود.

6- عدم حضور زوجه در جلسه دادرسی

۷- ترک منزل از سوی زوج بدون داشتن دلیل موجه.

نکته: اگر دادخواست الزام به تمکین زوجه از سوی دادگاه رد شود به این معنا نیست که زوج دیگر نمی تواند دوباره دادخواست الزام به تمکین بدهد؛ اما باید دلیل رد دادخواست الزام به تمکین برطرف شده باشد و مانعی برای تمکین زوجه وجود نداشته باشد.

آیا می توان در دوران عقد زوجه را مجبور به تمکین نمود؟

در دوران عقد برای زوجه حقی در نظر گرفته شده است که به آن حق حبس زوجه گفته می شود. در دوران عقد زوجه می تواند تا زمانی که تمام مهریه خود را از زوج مطالبه نکرده است از وی تمکین نکند و این حق در صورتی قابل اجرا است که زوجه باکره باشد و مهریه او نیز حال باشد و در مهریه عندالاستطاعه و مهریه موجل (مهلت دار) حق حبس وجود ندارد و زن ملزم به تمکین از شوهر خود می باشد؛ همچنین اگر زن در دوران عقد از شوهر خود تمکین کرده باشد، چه تمکین خاص و چه تمکین عام، دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند و در صورت عدم تمکین، ناشزه محسوب می شود و زوج می تواند الزام به تمکین وی را از دادگاه درخواست نماید.

تجدیدنظر خواهی از رأی الزام به تمکین زوجه

در صورتی که حکم الزام به تمکین زوجه از سوی دادگاه بدوی صادر شود، زن می تواند تا 20 روز پس از ابلاغ رای دادگاه به رای صادره اعتراض نماید.

زوجه برای اعتراض به رأی الزام به تمکین، باید دادخواست تجدیدنظر الزام به تمکین را به دادگاه تجدیدنظر ارائه کند، تا در این مرحله دوباره به موضوع الزام به تمکین زوجه رسیدگی شود و در این مرحله زوجه باید دلایل اعتراض خود به رأی بدوی را ارائه نماید، اگر دادگاه تجدیدنظر، حکم الزام به تمکین زوجه در مرحله بدوی را صحیح و مطابق با قانون بداند، آن را تأیید می کند و در غیر این صورت، حکم الزام به تمکین از سوی دادگاه بدوی را نقض کرده (شکستن رأی) و حکم مقتضی به نفع زوجه صادر خواهد کرد.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.