طلاق زن به دلیل غیبت مرد

طلاق زن به دلیل غیبت مرد

طلاق غیابی چیست؟

اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده دعوا که دادخواست علیه او ارائه شده است، ابلاغیه زمان رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد؛ یعنی طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، به او ابلاغ نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز نداده باشد در صورت محکوم شدن او، رأی غیابی صادر می‌ شود. در خواسته ی طلاق نیز به همین صورت عمل می ‌شود، اگر در وقت رسیدگی به خوانده (زوج یا زوجه) ابلاغ واقعی نشده باشد و خوانده در دادگاه حاضر نشود و لایحه نداده باشد، در فرض محکومیت، طلاق غیابی است.

طلاق غیابی به دو دسته تقسیم می شود:

* طلاق غیابی از طرف مرد

* طلاق غیابی از طرف زن

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

طلاق غیابی از طرف مرد

طبق قانون طلاق در ایران، مرد حق طلاق دارد و اگر مردی برای طلاق دادن همسرش دادخواست طلاق بدهد، دادگاه به درخواست مرد، رأی طلاق یا همان گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند و حضور داشتن یا حضور نداشتن زن در جلسات دادگاه تاثیری در صدور رأی طلاق ندارد. اما اگر زن در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشود، دادگاه بدون حضور او برای حقوق مالی زوجه و همچنین مسائل غیرمالی طلاق تصمیم گیری می کند و مرد طبق قانون برای اجرای رأی طلاق، ملزم به پرداخت حقوق مالی زوجه می باشد و پس از صدور رأی طلاق غیابی زن می تواند در مدت مقرر از رأی صادر واخواهی نماید.

طلاق غیابی از طرف زن

در طلاق غیابی از طرف زن به این صورت است، که زوجه به طرفیت زوج به دادگاه خانواده دادخواست طلاق بدهد و دلیلی موجه و محکمه پسند برای درخواست طلاق خود داشته باشد و زوج علی رغم ابلاغ، در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشود و لایحه ندهد، رأی طلاق که از سوی دادگاه صادر می شود رأی غیابی است و طلاق غیابی خواهد بود.

همچنین طلاق غیابی از طرف زن به دو صورت مطرح خواهد شد، در صورتی که مرد مفقودالاثر باشد و یا مرد زندگی خانوادگی را به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب بدون داشتن عذر موجه ترک کرده باشد، که در ادامه به نحوه طلاق زن در صورت غیبت مرد می پردازیم.

طلاق زن به دلیل غیبت مرد (مفقودالاثر بودن مرد)

همان طور که گفته شد زن حق طلاق ندارد و برای اینکه بتواند درخواست طلاق نماید باید دلایل موجهی برای طلاق داشته باشد. عسر و حرج زوجه و همچنین شروط دوازده گانه عقدنامه از مهمترین دلایل طلاق زن هستند.

غیبت طولانی مرد به طوری که کسی از او خبری نداشته باشد و در واقع مرد مفقوالاثر باشد، یکی از دلایل طلاق زن خواهد بود و زن با طرح دادخواست طلاق و طی کردن پروسه طلاق می تواند از شوهر مفقودالاثر با حکم دادگاه طلاق بگیرد.

طبق ماده 1011 قانون مدنی، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت زیادی گذشته باشد و از او هیچ خبری وجود ندارد.

همچنین طبق ماده 1029 قانون مدنی، هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق نماید، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.

موت فرضی شوهر برای طلاق

اگر غیبت شوهر ادامه داشته باشد دادگاه می ‌تواند در شرایطی حکم به مرگ فرضی شخص غایب دهد و مهمترین اثر صدور حکم مرگ آن است که اموال غایب به ‌طور قطعی میان ورثه تقسیم می‌ شود برای این‌ که حکم موت فرضی صادر شود طبق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی باید از تاریخ آخرین خبری که از حیات این شخص رسیده مدت زیادی گذشته باشد.

در صورتی که مرد مفقودالاثر متاهل باشد، چون وضعیت حیات و مرگ او مشخص نیست، وضعیت ازدواج او نیز نامشخص می‌ شود، بنابراین پس ‌از گذشت ۴ سال از غیبت مرد، زن او می ‌تواند درخواست طلاق دهد.

قبل از صدور حکم طلاق، طبق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی باید در یکی از روزنامه‌ های محل زندگی غایب قبل ‌از غیبت و در یکی از روزنامه ‌های کثیرالانتشار ۳آگهی به ‌طور متوالی به فاصله ۱ ماه از یکدیگر منتشر شود تا کسانی که خبری از شخص غایب دارند اطلاع دهند و در صورتی ‌که از تاریخ انتشار اولین آگهی یک‌ سال بگذرد و خبری از شخص غایب نشده باشد، دادگاه به درخواست زن، حکم طلاق را صادر می کند.

طلاق زن به دلیل غیبت مرد (ترک زندگی خانوادگی)

همچنین اگر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه زوج به مدت 6 مرد منزل را ترک کرده باشد، ترک منزل از دلایل طلاق از طرف زن خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.

همچنین طبق بند 1 تبصره ماده 1130 قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه از موجبات عسر و حرج زوجه خواهد بود و زن می تواند با اثبات ترک زندگی خانوادگی از سوی مرد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق نماید.

البته طبق قانون اگر غیبت مرد با دلایل موجه مانند اشتغال در شهر دیگر باشد زن نمی تواند به دلیل غیبت مرد درخواست طلاق کند.

طلاق زن از شوهر غایب به دلیل عسر و حرج

هرگاه شوهر مفقودالاثر باشد، زن می تواند پس از 4 سال و طی کردن تشریفات قانونی، تقاضای طلاق نماید، اما زن می تواند پیش از پایان 4 سال نیز به دلیل عسر و حرج مالی و غیر مالی که به دلیل غیبت طولانی مدت شوهر برای او به وجود آمده است، از دادگاه خانواده تقاضای طلاق نماید؛ از این رو طبق ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید و طبق تبصره این ماده، عسر و حرج زن این گونه تعریف شده است، عسر و حرج زن عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن برای زوجه مشکل باشد.

عده زن در طلاق به دلیل غیبت مرد

پس از صدور حکم طلاق به دلیل مفقودالاثر بودن مرد، زن باید عده وفات نگه دارد و ایام عده وفات در این صورت 4 ماه و 10 روز خواهد بود.

همچنین اگر در مدتی که زن در عده وفات است، شوهر غایب بازگردد، طبق ماده ۱۰۳۰قانون مدنی، می‌ تواند به همسر خود رجوع کند و زن و مرد به زندگی مشترک خود ادامه دهند، اما در صورتی که بعد از پایان عده وفات، شوهر غایب بازگردد، دیگر نمی ‌تواند رجوع کند و رابطه زوجیت پس از پایان عده کاملا قطع می شود و برای ادامه زندگی مشترک زن و مرد باید دوباره با هم ازدواج کنند.

با توجه به آنچه گفته شد، چنین نتیجه می گیریم که طلاق زن از شوهر مفقودالاثر طلاق رجعی است.

* نکته:اگر پیش از طلاق زن و یا در زمان عده وفات، حکم موت فرضی شوهر از سوی دادگاه صادر شود، از اموال مرد به زن ارث تعلق می گیرد، اما اگر حکم موت فرضی مرد پس از پایان ایام عده صادر شود به زن ارث تعلق نخواهد گرفت.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.