مطالبه مهریه در طلاق غیابی

مطالبه مهریه در طلاق غیابی

طلاق غیابی چیست؟

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر و از بین رفتن رابطه زوجیت بین زن و شوهر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود.

طلاق جزو ایقاعات است، چرا که طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد حق طلاق دارد و طلاق به صورت یک طرفه از طرف مرد انجام می شود.

اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده دعوا که دادخواست علیه او ارائه شده است، ابلاغیه زمان رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد؛ یعنی طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، به او ابلاغ نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز نداده باشد در صورت محکوم شدن او، رأی غیابی صادر می‌ شود. در خواسته ی طلاق نیز به همین صورت عمل می ‌شود، اگر در وقت رسیدگی به خوانده (زوج یا زوجه) ابلاغ واقعی نشده باشد و خوانده در دادگاه حاضر نشود و لایحه نداده باشد، در فرض محکومیت، طلاق غیابی است.

طلاق غیابی به دو دسته تقسیم می شود:

* طلاق غیابی از طرف مرد

* طلاق غیابی از طرف زن

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

رأی غیابی طلاق

رأی غیابی رأیی است که خوانده‌ِی دعوی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و امکان دفاع نیز پیدا نکرده است و ابلاغ به خوانده ارسال نشده و لایحه یا وکیل معرفی ننموده است؛ در این صورت رأی غیابی است. رأی غیابی تا مدت 20 روز در همان شعبه بدوی (نخستین) قابل اعتراض است که به آن واخواهی گفته می ‌شوند.

همان طور که گفته شد در صورتی که خوانده طلاق که ممکن است زوج یا زوجه باشد، در دادگاه حاضر نشود، وکیل اختیار نکند و لایحه هم نداده باشد، در این صورت رأی طلاق به صورت غیابی صادر می شود که به آن رأی غیابی می گویند.

طلاق غیابی از طرف مرد

طبق قانون طلاق در ایران، مرد حق طلاق دارد و اگر مردی برای طلاق دادن همسرش دادخواست طلاق بدهد، دادگاه به درخواست مرد، رأی طلاق یا همان گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند و حضور داشتن یا حضور نداشتن زن در جلسات دادگاه تاثیری در صدور رأی طلاق ندارد. اما اگر زن در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشود، دادگاه بدون حضور او برای حقوق مالی زوجه و همچنین مسائل غیرمالی طلاق تصمیم گیری می کند و مرد طبق قانون برای اجرای رأی طلاق، ملزم به پرداخت حقوق مالی زوجه می باشد و پس از صدور رأی طلاق غیابی زن می تواند در مدت مقرر از رأی صادر واخواهی نماید.

طلاق غیابی از طرف زن

در طلاق غیابی از طرف زن به این صورت است، زوجه به طرفیت زوج به دادگاه خانواده دادخواست طلاق بدهد و دلیلی موجه و محکمه پسند برای درخواست طلاق خود داشته باشد و زوج علی رغم ابلاغ، در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشود و لایحه ندهد، رأی طلاق که از سوی دادگاه صادر می شود رأی غیابی است و طلاق غیابی خواهد بود.

نکته: اگر زن با داشتن وکالت در طلاق، دادخواست طلاق بدهد و با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور او طلاق بگیرد. این طلاق به دلیل حضور وکیل مع الواسطه برای زوج، طلاق غیابی محسوب نمی شود و طلاق توافقی می باشد.

طلاق غیابی زن در صورت مفقودالاثر بودن مرد

یکی از مواردی که بر طبق قانون زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، مفقودالاثر بودن زوج به مدت 4 سال است. طبق ماده 1029 قانون مدنی، هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق نماید، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.

همچنین اگر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه زوج به مدت 6 مرد منزل را ترک کرده باشد، ترک منزل از موجبات طلاق خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.

نکته: اگر شوهر، غایب مفقودالاثر باشد و زن طلاق غیابی بگیرد و قبل از پایان ایام عده طلاق، مرد بازگردد نسبت به طلاق غیابی حق رجوع دارد، اما در صورتی که پس از پایان عده طلاق بازگردد، دیگر حق رجوع نخواهد داشت و تنها راه ادامه زندگی مشترک با همسر سابقش ازدواج مجدد با او است.

واخواهی از حکم طلاق غیابی

واخواهی و اعتراض یک حق قانونی برای محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) است. در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی به محکوم علیه غایب نشده باشد و وی مدعی عدم اطلاع و آگاهی نداشتن از مفاد رأی صادره باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند؛ دادگاه موظف است، خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کند.

در صورت صدور قرار قبول دادخواست، چنانچه حکم طلاق اجرا نشده باشد، قرار مذکور مانع اجرای حکم خواهد بود و اگر حکم طلاق اجرا شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی به دلایل واخواهی چنانچه اعتراض واخواه را وارد تشخیص دهد؛ به دو صورت عمل می‌ شود:

1- چون حکم به صورت غیابی، اجرا و صیغه طلاق جاری شده و واقعه طلاق در دفتر طلاق ثبت شده است. دادگاه باید ضمن نقض حکم معترض عنه، حکم به ابطال وقوع طلاق غیابی جاری و ثبت شده صادر نماید و حکم صادره نیز باید پس از قطعیت به دفتر طلاق جهت اجرا ارسال شود.

2- صیغه شرعی طلاق جاری شده و واقعه‌ ی طلاق ثبت شده است؛ لذا دادگاه در صورت نداشتن اعتراض واخواه و صرفاً باید نسبت به نقض دادنامه معترض عنه اقدام کند و ابطال واقعه ی طلاق که رسماً در دفتر طلاق به ثبت رسیده مشروط به دادن دادخواست جداگانه است.

مطالبه مهریه در طلاق غیابی چگونه است؟

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌ شود و می‌ تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. اگر مهریه زن عندالمطالبه باشد می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نماید و مرد نیز مکلف به پرداخت ان است و در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد زن می تواند با اثبات استطاعت مالی مرد برای مطالبه مهریه ی خود اقدام کند.

در طلاق غیابی یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که زن چگونه می تواند مهریه خود را مطالبه کند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، مهمترین نکته ی قابل توجه در طلاق غیابی این است که عدم حضور زن در دادگاه و صدور رای طلاق غیابی، مانع از استحقاق زن برای دریافت مهریه نیست و در هر صورت مهریه به زن تعلق می گیرد.

مطالبه مهریه در طلاق غیابی از طرف مرد

اگر مرد تقاضای طلاق نماید و زن در جلسات دادرسی حاضر نشود و وکیل نیز اختیار نکند و دادگاه بخواهد به درخواست مرد رای طلاق غیابی را صادر کند، در این صورت دادگاه ابتدا برای پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زن تعیین تکلیف می کند و مرد موظف به پرداخت آن می شود و در صورتی که مرد از پرداخت مهریه و یا سایر حقوق زن خودداری کند، رای طلاق صادر نمی شود.

البته در صورتی که مرد نتواند تمام مهریه زن را به صورت یکجا پرداخت کند، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تقدیم کند و پس از اثبات اعسار مرد، او می تواند با توجه به حکم دادگاه، مهریه زن را به صورت اقساطی پرداخت کند و به این ترتیب پس از تعیین تکلیف در مورد مهریه، رای طلاق غیابی صادر می شود.

مطالبه مهریه در طلاق غیابی از طرف زن

چنانچه زن درخواست طلاق نماید و مرد و یا وکیل او در جلسات دادرسی حاضر نشوند و یا مرد مفقودالاثر باشد دادگاه به درخواست زن رای طلاق غیابی را صادر می کند و در این صورت زن می تواند برای مطالبه مهریه خود با معرفی اموال زوج و توقیف حساب بانکی مرد و سایر اموال او مانند ملک، خودرو و غیره در صورتی که مستثنیات دین نباشد، مهریه خود را مطالبه نماید.

دادگاه اموال مرد را از طریق مزایده به فروش می رساند و مهریه زن به این ترتیب در طلاق غیابی وصول می شود.

کلام آخر

وکیل مهریه یک وکیل پایه یک دادگستری است که در خصوص دعاوی مربوط به مهریه فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین مهریه خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی مهریه آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل مهریه، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را در مورد دعاوی مهریه مانند مطالبه مهریه از ارث، اعسار از پرداخت مهریه، درخواست تعدیل اقساط مهریه و غیره راهنمایی کند.