نشوز زوج چیست؟

نشوز زوج چیست؟

نشوز چیست؟

به نافرمانی و عدم انجام وظایف زناشویی از سوی هر یک از زوجین نشوز گفته می شود. براساس این تعریف هرگاه شوهر از انجام وظایف زناشویی خود در مقابل همسرش مانند پرداخت نفقه، همخوابی و غیره امتناع کند، نشوز محسوب می شود و به او ناشز گفته می شود.

اگر شوهر به وظایف زناشویی خود در برابر همسرش عمل نکند، زن می ‌تواند با اثبات نشوز مرد در دادگاه خانواده حکم ملزم به انجام وظایف مرد را بگیرد و چنانچه مرد با حکم دادگاه نیز از انجام وظایف خود مانند پرداخت نفقه خودداری کرد، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

مصادیق نشوز زوج

مصادیق نشوز زوج عبارتند از:

1- عدم پرداخت نفقه

2- سوء معاشرت و بد رفتاری با زوجه

3- عدم تهیه مسکن از سوی زوج

4- ترک قسم

5- عدم همکاری در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان

6- عدم وفاداری زوج به زوجه

عدم پرداخت نفقه

مهم ترین تکلیف مالی شوهر پرداخت نفقه ‌ی زوجه است. شوهر ممکن است به دلیل ناتوانی مالی از پرداخت نفقه خودداری نماید و یا با وجود داشتن توانایی مالی به دلایلی نفقه ی زن را پرداخت نکند. عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به هر دلیلی که باشد از مصادیق نشوز وی محسوب می شود.

زن می‌ تواند در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه کند و دادگاه میزان نفقه او را تعیین و شوهر را به دادن آن محکوم کند.

طبق ماده 1129 قانون مدنی، «در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید، ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

همچنین طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه همسر خود را در صورت تمکین او ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب ‌النفقه خودداری نماید، به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌ شود و تعقیب کیفری مشروط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او از شکایت در هر زمان، تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‌ شود.

سوء معاشرت و بدرفتاری با زوجه

طبق ماده ۱۱۰۳قانون مدنی، زوجین باید با هم به خوبی رفتار کنند و به عبارت دیگر حسن معاشرت داشته باشند. از جمله مواردی که می ‌تواند نوعی سوء معاشرت و بدرفتاری با زوجه محسوب شود، ترک همبستری با زوجه است؛ مگر در موارد خاص مانند سفری ضروری و...

تمام اموری که از نظر عرف توهین و بی ‌احترامی محسوب ‌شود و یا اموری که با تداوم خانواده براساس محبت و دوستی طرفین مغایرت داشته باشد، از موارد سوء‌ معاشرت است.

طبق ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می ‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌ تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار ممکن نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می ‌شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌ گردد:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری ‌های صعب ‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ‌ی صعب ‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

عدم تهیه مسکن از سوی زوج

یکی از موارد نشوز زوج، عدم تهیه منزل مشترک از سوی وی برای خود و زوجه است. این مورد می‌ تواند نوعی ترک نفقه نیز محسوب شود؛ زیرا طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه زوجه همه‌ ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، پوشاک، غذا، اثاث منزل و هزینه ‌های درمانی و بهداشتی و خدمتکار در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ نقصان یا بیماری .

شوهری که از پذیرفتن زن در خانه خود امتناع کند، ملزم می ‌شود مسکن دیگری را برای زوجه تهیه کند.

ترک حق قسم

در فقه علاوه بر استمتاعی که به شوهر داده شده است دو گونه حق استمتاع هم برای زن قرار داده شده که عبارتند از حق قسم و حق مواقعه.

قَسم، که به حق قسمت، حق هم خوابی و حق شب خوابی هم معروف است، یکی از حقوق مشترک زن و شوهر در هنگام ازدواج در اسلام است. براساس نظر مشهور در فقه امامیه شوهر وظیفه دارد در هر چهار شب، دست کم یک شب را با همسر خود هم بستر شود. این حق به محض ازدواج، شروع و هر چهار شب یک بار به طور منظم تکرار می شود.

برخی معتقدند که حق قسم فقط در زمان چند زنی ایجاد می شود و در صورت تک همسری قسم واجب نیست. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله حق قسم را برای مردی که فقط یک زن دارد نمی پذیرد؛ «کسی که یک همسر دارد آن همسر حق شب خوابی و هم خوابی در همه شب ها را ندارد، بلکه بنابر اقوی در چهار شب یک بار هم حق ندارد، تنها حقی که دارد این است که از او دوری نکند به طوری که معلوم نباشد او شوهر دارد یا شوهرش طلاقش داده آن مقدار لازم است.»

عدم همکاری در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان

ماده ۱۱۰۴قانون مدنی زن و شوهر را مکلف به معاضدت و همکاری در تشیید و استحکام مبانی خانواده و تربیت فرزند یا فرزندان خود می‌ کند، همکاری در اداره امور منزل، همراهی در زمان نیاز و درماندگی از این موارد است. تعیین حدود این امر با عرف است و در این موارد اگر مرد از کمک و همراهی کوتاهی نماید، به عنوان سوء معاشرت و ایجاد عسر و حرج برای زوجه، می‌ تواند از دلایل طلاق از سوی زن باشد.

عدم وفاداری زوج به زوجه

اصل اساسی در ازدواج و تشکیل خانواده وفاداری زوجین به یکدیگر است. نقض وفاداری زوجین از موارد بد رفتاری و سوء معاشرت است. اگر این نقض وفاداری از سوی زوج باشد زوجه می تواند طبق ماده 1119 قانون مدنی به دلیل عسر و حرج یا استناد به شرط ضمن عقد تقاضای طلاق نماید.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.