نمونه رای طلاق توافقی

نمونه رأی طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟

هرگاه زن و شوهر برای طلاق با هم توافق داشته باشند و با یکدیگر تصمیم بگیرند به دلایلی به زندگی مشترک خود ادامه ندهند و طلاق را تنها راه حل مشکلات خود می دانند، از این رو دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده تقدیم می کنند.

برخلاف انواع دیگر طلاق، که دادگاه برای مسائل مالی و غیرمالی طلاق تعیین تکلیف می کند و پس از آنکه دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه یعنی مهریه، نفقه، استرداد جهیزیه، تنصیف اموال (در صورت امضای زوج)، اجرت المثل ایام زوجیت و سایر مسائل طلاق مانند حضانت و حق ملاقات با فرزند پس از طلاق در صورتی که زوجین دارای فرزند مشترک باشند، تصمیم گیری نمود، رأی طلاق را صادر می کند.

اما در طلاق توافقی همان طور که از نام آن نیز مشخص است همه چیز به توافقات زن و شوهر بستگی دارد و زن و شوهر خودشان در خصوص مسائل مالی و غیرمالی طلاق تصمیم گیری می کنند و سپس توافقات خود را به صورت مکتوب که به امضای زوجین رسیده باشد، به دادگاه خانواده تقدیم می نمایند؛ سپس بعد از بررسی پرونده طلاق توافقی و طی شدن مراحل قانونی و پرداخت هزینه های مربوطه، رأی طلاق توافقی یا همان گواهی عدم امکان سازش از سوی قاضی دادگاه خانواده صادر می شود.

البته بهتر است زوجین برای آگاهی از حقوق مالی و غیرمالی خود در طلاق توافقی با یک وکیل طلاق توافقی مشورت کنند تا پس از طلاق توافقی به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود دچار اختلاف نشوند و از تضییع حقوق خود در طلاق جلوگیری کنند؛ از این رو ما دریافت مشاوره رایگان از وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان را به شما پیشنهاد می کنیم.

نکته: شرط تنصیف امول زوج در طلاق توافقی اجرا نمی شود و برای تقسیم اموال زوج در طلاق باید طلاق از طرف مرد باشد و طرح دادخواست طلاق از طرف مرد به دلیل نشوز زوجه نباشد.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

نمونه دادخواست طلاق توافقی

خواهان :زوج

خوانده: زوجه

وکیل: .................

خواسته یا موضوع و بهای آن: طلاق توافقی

دلایل و منضمات دادخواست:

1- وکالتنامه به شماره .......... مورخ ......... میزان تمبر مالیاتی به مبلغ .......... ریال باطل شد.

2- شناسنامه شماره .......... صادره از ..........

3- شناسنامه شماره .......... صادره از ..........

4- سند ازدواج شماره .......... مورخ .......... دفتر رسمی ازدواج شماره ..........

شرح دادخواست طلاق توافقی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی خانواده شهر تهران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند زوجین به موجب سند نکاحیه شماره .......... مورخ .......... با مهریه ای به میزان چهارصد سکه به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و فاقد فرزند مشترک می باشند. حالیه به سبب اختلافات به وجود آمده هیچ گونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشند. لذا با تقدیم این دادخواست، رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مستدعی می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

رأی طلاق توافقی صادره از شعبه 256 دادگاه خانواده تهران

پرونده کلاسه: .................

شعبه 256 دادگاه خانواده تهران

دادنامه شماره: ..................

خواهان: آقای .............. با وکالت ................ وکیل پایه یک دادگستری به نشانی ....................

خوانده:خانم ........................

خواسته:طلاق توافقی

به تاریخ ................ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق شعبه 245 دادگاه عمومی حقوقی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می گردد.

در خصوص دعوی و اختلاف زوج آقای .......... فرزند .......... با وکالت خانم .......... و زوجه خانم ......... فرزند ......... به خواسته صدور حکم طلاق توافقی به استناد سند ازدواج شماره ......... تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 24 حوزه ثبتی شاهرود. خلاصه دعوی نامبردگان چنین است که مطابق سند ازدواج مذکور به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. به جهت مشکلات ایجاد شده و عدم تفاهم اخلاقی امکان ادامه زندگی مشترک ما بین آنها وجود ندارد با این وصف اجابت خواسته مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا نموده اند.

دادگاه به تجویز ماده 25 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی زوجین را به منظور مصالحه و سازش به مرکز مشاوره معرفی و مفاد نظریه آن مرکز که به شماره ...... ثبت لوایح گردیده حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد و زوجین چنین توافق نموده اند.

زوجه از مجموع 400 سکه بهار آزادی تعداد 375 سکه بهار آزادی را در قبال طلاق بذل کرد و وکیل زوج قبول مابذل نمود.

طرفین توافق کردند زوج 20 سکه معادل 17 میلیون تومان وجه نقد را هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید 5 سکه باقیمانده را طی یک سال به صورت اقساط پرداخت نماید. زوجه نسبت به نفقه، اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارد.

زوجین فاقد فرزند مشترک هستند. زوجین ادعای دیگری نسبت به هم ندارند. دادگاه دعوای زوجین را وارد تشخیص می دهد و مستندا به ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی و مواد 1144 بند 3 ماده 1145،1146،1150،1151، از قانون مدنی و مواد 2 و 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، گواهی عدم امکان سازش زوجین مترافعین جهت اجرای صیغه طلاق خلع در یکی از دفاتر رسمی طلاق منطبق با شرع و قانون را صادر و اعلام می کند به استناد ماده 31 قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشکی ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است. رأی صادر شده حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 245 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران

کلام آخر

طلاق توافقی یکی از آسان ترین انواع طلاق در ایران است که برای طرح دادخواست آن در دادگاه خانواده تنها شرط لازم، توافق زوجین در خصوص طلاق است و زن و شوهر در مورد تمام مسائل مربوط به طلاق با هم توافق دارند و ممکن است زوجه برای طلاق تمام یا بخشی از حقوق مالی خود مانند مهریه را به زوج ببخشد و دادگاه هیچ دخالتی در توافقات زوجین ندارد. بنابراین پروسه و مدت زمان صدور رأی طلاق توافقی از سایر طلاق ها بسیار کوتاه تر و آسان تر است.