وظیفه وکیل مهریه در مطالبه مهریه

وظیفه وکیل مهریه در مطالبه مهریه

مهریه چیست؟

مهریه یا کابین به مالی گفته می‌ شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می ‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می ‌شود.

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌ شود و می‌ تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

همچنین مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و ضمن عقد نکاح از سوی زوج به زوجه تملیک و داده می‌شود و گاهی ممکن است به جای مال، انجام کاری به نفع زن باشد مانند تعهد مرد به آموزش قرآن به زن

در عقد دائم چنانچه در زمان عقد، مهریه ‌ای تعیین نشده باشد عقد صحیح است و طرفین می ‌توانند بعد از ازدواج در مورد مهریه توافق نمایند. به همین دلیل، بسته به اینکه مهریه در زمان عقد تعیین شده باشد یا نشده باشد؛ اما در عقد موقت (صیغه)، تعیین مهریه شرط لازم و ضروری برای صحت عقد می‌باشد و عدم تعیین مهریه و مدت زمان عقد موقت موجب بطلان عقد می ‌شود.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

انواع مهریه

مهریه انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

مهرالمسمی: اگر مهر ضمن عقد نکاح یا پس از آن به رضایت طرفین تعیین شود مهر‌المسمی نامیده می‌شود. مهر‌المسمی مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌گردد یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند.

مهرالمثل: مهری که بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی زن و بر حسب زمان و مکان تعیین می‌گردد.

موارد تعیین مهر‌المثل: مهرالمثل در مواقعی تعیین می شود که:

1- هرگاه مهر‌المسمی تعیین نشده باشد و نزدیکی واقع شده باشد.

2- در عقد نکاح و ازدواج شرط عدم مهریه شده باشد پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهر‌المثل است.

3- در مواردی که مهر‌المسمی به جهتی از جهات باطل باشد پس از نزدیکی زن مستحق مهر‌المثل می ‌باشد.

4- مواردی که مهر تعیین نشده و مرد پس از نزدیکی زن خود را طلاق دهد.

مهرالمتعه: هرگاه در عقد ازدواج مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر‌المتعه می‌ شود. در مهر‌المتعه وضعیت مرد از لحاظ اقتصادی و توانایی مالی مورد توجه واقع می‌ شود.

مهرالسنه: مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای دخترش فاطمه (س) تعیین کرده. این مهر معادل ۵۰۰ درهم است، که این یک نوع مهر‌المسمی می ‌باشد.

انواع مهریه از نظر زمان مطالبه

همان طور که گفته شد زن مالک مهریه است و می تواند هر زمان که بخواهد مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند، اما مهریه از نظر زمان مطالبه به دو دسته تقسیم می شود:

1- مهریه عندالمطالبه: مهریه عندالمطالبه یعنی هر زمان که زوجه بخواهد می ‌تواند مهریه ‌اش را از همسرش درخواست بنماید و زوج موظف به پرداخت مهریه است.

* نکته: هنگامی که مهریه به صورت عندالمطالبه باشد، اصل بر این است که مرد توانایی پرداخت آن را دارد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و بار اثبات آن نیز بر عهده شوهر است و در واقع او باید ثابت نماید توانایی کافی برای پرداخت تمام و یا پرداخت بخش زیادی از مهریه را به صورت یکجا ندارد.

2- مهریه عندالاستطاعه: مهریه عندالاستطاعه یعنی پرداخت آن از سوی مرد به همسرش مشروط به داشتن توانایی مالی است و اصل بر این است که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارد.

* نکته: چنانچه زوجه مهریه خود را درخواست کند، اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت تمام و یا بخشی از آن را به صورت یکجا ندارد و بار اثبات خلاف این موضوع بر عهده زوجه است.

حق حبس مهریه چیست؟

طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده است، از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند؛ مشروط بر این که مهریه او حال باشد و این خودداری مسقط حق نفقه نخواهد بود. حق حبس مهریه یعنی، زن می‌ تواند تا وقتی که تمام مهریه به او پرداخت نشده از انجام وظایفی که نسبت به شوهر دارد، خودداری کند.

برای این که زوجه بتواند از حق حبس مهریه استفاده کند، مهریه باید حال باشد و زوجه نیز از زوج تمکین نکرده باشد در صورتی که مهریه حال نباشد و یا زن از شوهر تمکین کرده باشد، زن نمی تواند از حق حبس مهریه استفاده کند.

مهریه حال و موجل چیست؟

مهریه حال: طبق قانون به محض عقد ازدواج زن مالک تمام مهریه می ‌شود؛ مهریه ی حال مهری است که زمانی برای مطالبه ی آن تعیین نشده است و زوجه هرگاه که بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید. از مزایای مهریه حال این است که زوجه در مهریه حال دارای حق حبس است.

مهریه موجل: مهریه موجل مهری است که برای پرداخت آن از سوی زوج، مهلتی تعیین می شود و تا زمان فرا رسیدن زمان مشخص شده، زن حق مطالبه مهریه را ندارد، در این نوع مهریه حق حبس برای زوجه وجود ندارد.

* یکی از وظایف وکیل مهریه برای مطالبه مهریه، این است که ابتدا نوع مهریه را در سند نکاحیه بررسی نماید تا بتواند به زوجه در مطالبه مهریه از صحیح ترین و سریع ترین روش مشاوره دهد؛ زیرا حقوق زوجه با توجه به نوع مهریه متفاوت است.

وکیل مهریه کیست؟

وکیل مهریه دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری است و در زمینه پرونده های خانواده خصوصاً مهریه از تخصص کافی برخوردار است و با تجربه ی بالایی که در پرونده های مشابه دارد و به دلیل آشنایی با روند رسیدگی پرونده مهریه در مراحل مختلف رسیدگی در موفقیت پرونده مهریه نقش بسزایی دارد.

بهترین روش برای مطالبه مهریه استفاده از وکیل مجرب مهریه است که در امور خانواده و روند دادگاه های خانواده آشنایی و تجربه کافی دارد و از جدیدترین قوانین در دادگاه های خانواده از جمله مهریه آگاه می باشد. او به وظیفه وکیل مهریه در جهت مطالبه مهریه آشنا می باشد و با کمک گرفتن از وکیل مهریه، درصد موفقیت پرونده های مطالبه مهریه افزایش می یابد و زوجه می تواند به حقوق مالی خود برسد و مانع از تضییع حقوق وی گردد.

مزایای مطالبه مهریه توسط وکیل مهریه

* وکیل مهریه می تواند در صرف کمترین زمان ممکن مهریه را وصول نماید.

* با وجود وکیل مهریه برای وصول مهریه، دیگر نیازی به حضور زن در دادگاه خانواده نمی باشد.

* وکیل مهریه می تواند برای مطالبه مهریه زوجه سریعاً اموال زوج را توقیف کند.

* گرفتن حکم جلب زوج در صورت عدم پرداخت مهریه توسط وکیل مهریه

مطالبه‌ مهریه از طریق دادگاه خانواده

مطالبه مهریه در دو مرحله قابل مطالبه است:

1- مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

2- مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت زوجه یا وکیلش به همراه مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفترخانه ‌ای می ‌برد که ازدواج را ثبت کرده است و درخواست صدور اجرائیه نسبت به تمام یا بخشی از مهریه را می ‌نماید.

مرجع صالح درخواست صدور اجرائیه طبق ماده ۲ آیین ‌نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم‌ الاجرا و طریقه ‌ی رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجرائیه، دفتر ازدواجی است که عقد ازدواج را ثبت کرده است.

با داشتن وکیل در پرونده مطالبه مهریه و پیگیری روند رسیدگی پرونده توسط وکیل مهریه، رسیدگی به پرونده با سرعت بیشتری انجام می شود و وظیفه وکیل مهریه جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی در پرونده مهریه است؛ در واقع یکی از مزایای داشتن وکیل مهریه جلوگیری از اتلاف وقت خواهان به دلیل ناآگاهی از قوانین مربوط به مهریه و رویه مراجع ذی صلاح است.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

در صورتی که زن نتواند مهریه خود را از طریق اجرای ثبت وصول کند می تواند برای مطالبه مهریه به دادگاه خانواده مراجعه نماید.

مطالبه‌ مهریه از طریق دادگاه خانواده، نیازمند تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل او است و زوجه می ‌تواند در ابتدا دادخواست توقیف و تأمین اموال را تقاضا کند و درخواست دریافت مهریه را با توجه به قرار تأمین مطرح نماید و یا می ‌تواند به صورت همزمان درخواست صدور قرار تأمین و درخواست مهریه و همچنین در صورت عدم توانایی مالی در پرداخت هزینه ‌ی دادرسی اعسار آن را همزمان از دادگاه درخواست نماید.

همچنین در صورت فوت زوج، زوجه یا وکیل او می ‌تواند تقاضای توقیف ترکه (ارثیه) شوهر متوفی را نیز بنماید و در این صورت دعوای مطالبه‌ ی مهریه باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه متوفی را پذیرفته ‌اند در دادگاه طرح نماید.

* وظیفه وکیل مهریه این است که به جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط زوج‌ از دادگاه درخواست توقیف اموال به صورت اجرا قبل از ابلاغ نماید.

ثبت دادخواست مطالبه مهریه

وکیل مهریه برای ثبت دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام می کند و پس از ثبت دادخواست، پرونده مهریه به دادگاه ارسال می شود. طبق قانون وظیفه وکیل مهریه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از دادگاه همزمان با دادخواست مطالبه مهریه است.

مرجع رسیدگی دعوای مطالبه مهریه: اگر مقدار مهریه مطالبه شده کمتر از ۲۰میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف، صالح به رسیدگی است و اگر مقدار مهریه درخواست شده بالای ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه خانواده، صالح به رسیدگی دعوا می ‌باشد. وظیفه ی وکیل مهریه مراجعه به مرجع صالح رسیدگی است تا پرونده مهریه در مرجع ذی صلاح رسیدگی گردد.

هزینه‌ دادرسی در دعوای مطالبه مهریه: هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مهریه براساس نرخ مهریه دریافت می ‌گردد که میزان سه و نیم درصد از مجموع ارزش مهریه می ‌باشد.

مال غیر منقول یا ملک به عنوان مهریه

زن به محض جاری شدن عقد ازدواج مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

زن و شوهر می توانند هر چیزی که مالیت داشته باشد را به عنوان مهریه تعیین کنند؛ بنابراین مهریه می تواند مال منقول مانند سکه یا وجه نقد باشد؛ که مال موجود نیست و پرداخت آن، در سند ازدواج بر ذمه‌‌ زوج قرار می‌ گیرد.

همچنین مهریه می تواند مال غیر منقول مانند آپارتمان، زمین و... باشد. در مهریه غیر منقول به محض جاری شدن عقد ازدواج به ملکیت زوجه در می آید.

* نکته:اگر زوجه بخواهد قبل از برقراری رابطه زناشویی طلاق بگیرد، تنها نصف مهریه غیر منقول به او تعلق می گیرد.

وظیفه وکیل مهریه در صورت مشاوره زوجه در تعیین مهریه این است که وی را از مزایا و معایب انواع مهریه اعم از منقول و غیر منقول آگاه کند تا زوجه بتواند با آگاهی کامل برای تعیین نوع مهریه خود تصمیم گیری نماید.

مراحل تعیین ملک به عنوان مهریه چیست؟

در مهریه غیر منقول (املاک)، دفتر ازدواج باید سند ازدواج را به نزدیک‌ ترین دفتر ثبت اسناد رسمی ارسال کند و دفتر ثبت اسناد رسمی باید پس از دریافت سند ازدواج، خلاصه معامله صداقی را ثبت‌ نماید و نام زوجه را به عنوان مالک جدید در ستون انتقالات بنویسد و شماره آن را به اداره ثبت بفرستد تا سند به نام زوجه ثبت شود.

* زوجه می تواند برای اطمینان از صحت مراحل تعیین ملک به عنوان مهریه با یک وکیل مهریه مشورت نماید و وظیفه وکیل مهریه این است که زوجه را از تمام مراحل نقل و انتقالات ملک مورد نظر به عنوان مهریه مطلع کند. همچنین وظیفه وکیل مهریه است که زوجه را از این نکته آگاه نماید که مهریه غیر منقول را نمی توان با سند عادی تعیین کرد و حتماً باید مال غیر منقول و ملکی که به عنوان مهریه تعیین شده است، به طور رسمی به زوجه منتقل شود و تمام مراحل انتقال به درستی انجام شود.

کلام آخر

وکیل مهریه یک وکیل پایه یک دادگستری است که در خصوص دعاوی مربوط به مهریه فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین مهریه خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی مهریه آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل مهریه، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را در مورد دعاوی مهریه مانند مطالبه مهریه از ارث، اعسار از پرداخت مهریه، درخواست تعدیل اقساط مهریه و غیره راهنمایی کند.