وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی

طلاق چیست؟

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود.

طلاق جزو ایقاعات است، چرا که مرد حق طلاق دارد و طلاق به صورت یک طرفه از طرف مرد انجام می شود.

طبق ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن در عقد موقت با پایان مدت یا بذل آن از سوی شوهر از زوجیت خارج می ‌شود.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

انواع طلاق براساس رجوع در طلاق

رجوع در طلاق به معنی بازگشت مرد به همسر خود پس از طلاق و ادامه زندگی مشترک در ایام عده طلاق است و با این رجوع ازدواج قبلی با تمام آثاری که داشته، ادامه پیدا می کند و نیازی به جاری شدن نکاح مجدد نمی‌ باشد. البته ثبت رجوع توسط مرد الزامی است و در صورت عدم ثبت رجوع به پرداخت جزای نقدی و یا تحمل حبس محکوم خواهد شد.

طلاق براساس رجوع در طلاق به دو دسته تقسیم می شود:

* طلاق بائن (بدون رجوع)

* طلاق رجعی

طلاق بائن (طلاق بدون رجوع)

طلاق بائن به طلاقی گفته می ‌شود که پس از طلاق، رابطه زوجیت به طور کامل بین زن و شوهر از بین می رود و مرد در ایام عده طلاق بائن نمی تواند به همسر سابق خود رجوع کند. البته طلاق خلع و مبارات که یکی از انواع طلاق بائن هستند که زن با بذل مهریه ی خود طلاق می گیرد، در صورتی که در ایام عده طلاق تمام یا بخشی از مهریه ای را که بخشیده مطالبه کند، طلاق از حالت بائن به رجعی تبدیل می شود.

طلاق بائن نیز به چند دسته تقسیم می شود، که عبارتند از:

۱- طلاق زنی که بعد از ازدواج با او آمیزش نشده است.

۲- طلاق دختری که نُه سالش تمام نشده است.

۳- طلاق زن یائسه

۴- طلاق خُلع

۵- طلاق مُبارات

۶- طلاق سوم یا سه طلاقه

۷- نوع دیگری از طلاق نیز وجود دارد که طلاق حاکم شرع نام دارد. در این نوع طلاق، حاکم شرع همسر مردی را که نه نفقه او را می ‌پردازد و نه طلاقش می ‌دهد، خود طلاق می ‌دهد.

طلاق رجعی

در طلاق رِجعی مرد می ‌تواند تا زمانی که عده طلاق پایان نیافته، بدون نیاز به عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید و زندگی مشترک خود را دوباره شروع کنند و ازدواج قبلی با تمام آثاری که داشته پابرجا می ماند. در ایام عده طلاق رجعی زوجین از یکدیگر ارث می برند و به زوجه نفقه تعلق می گیرد و زن می تواند در منزل مرد اقامت داشته باشد.

در طلاق خلع و مبارات که از انواع طلاق بائن هستند و زن با بذل مهریه اش طلاق می گیرد در صورتی که زن در ایام عده طلاق تمام یا بخشی از مهریه اش را که بخشیده مطالبه کند، طلاق از حالت بائن خارج و به طلاق رجعی تبدیل می شود و مرد در ایام عده طلاق می تواند به زن رجوع کند و زندگی مشترک خود را دوباره شروع کنند.

انواع طلاق براساس درخواست کننده طلاق

چنانچه هر یک از زوجین به تنهایی و یا هر دو تصمیم به طلاق داشته باشند، ابتدا باید اقدام به ثبت دادخواست طلاق نمایند. حال طبق قانون طلاق در ایران براساس اینکه چه کسی دادخواست طلاق را به دادگاه تقدیم می کند، طلاق به دو دسته کلی تقسیم می شود:

۱- طلاق یک طرفه: هرگاه فقط یکی از زوجین تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشد و با ثبت دادخواست طلاق از دادگاه خانواده درخواست طلاق نماید، طلاق یک طرفه است. طلاق یک طرفه ممکن است از طرف زن یا مرد مطرح شود.

طلاق یک طرفه به دو دسته تقسیم می شود:

طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف زن

۲- طلاق توافقی

زوجین می توانند سوالات و مشکلات خود را با یک وکیل طلاق توافقی با تجربه مطرح کنند و مشکلات خود را در این زمینه حل نمایند. وکیل طلاق توافقی یک وکیل پایه یک دادگستری است که می تواند در خصوص دعاوی مربوط به طلاق فعالیت یا قبول وکالت نماید.

طلاق از طرف مرد

طبق قانون مرد حق طلاق دارد و هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را با تقدیم دادخواست طلاق از طرف مرد طلاق دهد، البته باید به این نکته اشاره کرد که مرد برای طلاق دادن همسر خود ابتدا باید حقوق مالی زن را که شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، استراداد جهیزیه و تنصیف اموال زوج در طلاق است را پرداخت نماید و سپس به درخواست او رأی طلاق یا همان گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و مرد می تواند طلاق را اجرا و آن را ثبت کند. همچنین در صورتی که مرد توانایی مالی برای پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه را نداشته باشد، می تواند با تقدیم دادخواست اعسار، تقاضای پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زوجه را به صورت اقساط بنماید.

یکی از نکات مهم که در طلاق از طرف مرد باید به آن توجه شود دلایل طلاق مردان است، چرا که در صورتی که مرد بخواهد زن خود را با دلیل موجه مانند نشوز طلاق دهد تنصیف اموال مرد در طلاق به زن تعلق نمی گیرد.

طلاق از طرف زن

زن حق طلاق ندارد و برای طرح دادخواست طلاق باید دلایل موجه و محکمه پسندی به دادگاه ارائه نماید تا پس از اثبات دلایل زن برای طلاق به درخواست او از سوی دادگاه حکم طلاق صادر شود.

یکی از مهمترین دلایل زن برای طلاق عسر و حرج است. طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. طبق تبصره ی این ماده، عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن برای زوجه مشکل باشد و زن می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج را بنماید.

طلاق از طرف زن با شروط دوازده گانه عقدنامه نیز امکانپذیر خواهد بود و زن می تواند با اثبات هر یک از موارد مذکور در عقدنامه از دادگاه درخواست طلاق نماید.

یکی از نکات مهم که در طلاق از طرف مرد باید به آن توجه شود دلایل طلاق مردان است، چرا که در صورتی که مرد بخواهد زن خود را با دلیل موجه مانند نشوز طلاق دهد تنصیف اموال مرد در طلاق به زن تعلق نمی گیرد.

نکته: در صورتی که زن با استفاده از حق طلاق برای طرح دادخواست طلاق اقدام کند، طلاق از طرف زن محسوب نمی شود، بلکه طلاق توافقی خواهد بود و دادگاه به درخواست زن گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.

طلاق توافقی

هرگاه زن و مرد هر دو در طلاق با یکدیگر توافق داشته باشند و به دلایلی تمایل به ادامه ی زندگی مشترک با یکدیگر نداشته باشند و بخواهند با طلاق به زندگی مشترک خود پایان دهند، باید دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده تقدیم کنند.

در طلاق توافقی زوجین باید بدون دخالت دادگاه، در خصوص مسائل مالی و غیرمالی طلاق توافق کنند و توافقات خود را به صورت مکتوب و امضا شده به دادگاه ارائه نمایند. مهمترین شرط طلاق توافقی این است که زوجین در خصوص مسائل طلاق با هم توافق داشته باشند، در غیر این صورت نمی توانند درخواست طلاق توافقی نمایند.

در طلاق توافقی زوجین در چه مواردی با هم توافق می کنند؟

همان طور که گفته شد، در طلاق توافقی زن و شوهر باید خودشان در مورد مسائل مالی و غیرمالی طلاق و بدون دخالت دادگاه توافق کنند.

توافقات زوجین در طلاق توافقی عبارتند از:

۱- میزان و نحوه پرداخت مهریه توسط زوج

۲- نحوه پرداخت نفقه زوجه

۳- حضانت فرزند

۴- حق ملاقات با فرزند پس از طلاق

۵- استرداد جهیزیه زوجه

۶- تنصیف اموال زوج

۷- هر گونه توافق مالی دیگر که در عقدنامه قید شده باشد.

میزان و نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی

مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه پس از ازدواج است و در صورت عندالمطالبه بودن مهریه، زن می تواند هر زمان که بخواهد مهریه خود را از شوهرش مطالبه نماید، در طلاق توافقی زوجین باید در مورد مقدار و نحوه پرداخت مهریه از سوی زوج توافق کنند و همچنین زوجه می تواند طبق توافق با همسرش تمام یا بخشی از مهریه خود را ببخشد.

پرداخت نفقه در طلاق توافقی

نفقه یکی دیگر از حقوق مالی زوجه است، که از زمان جاری شدن عقد نکاح بر عهده ی زوج می باشد و مرد مکلف به پرداخت نفقه زوجه است. مرد باید برای زندگی مشترک اقدام به تهیه مسکن مناسب و اثاثیه منزل نماید و هزینه های زندگی زوجه را پرداخت کند.

پرداخت نفقه ی زوجه به قدری اهمیت دارد که قانون گذار عدم پرداخت نفقه ی زوجه و ترک انفاق را جرم تلقی می کند و در صورت شکایت زوجه به دلیل ترک انفاق زوج، علاوه بر پرداخت نفقه ی معوقه به مجازات حبس نیز محکوم خواهد شد. همچنین ترک انفاق یکی از دلایل موجه زوجه برای طلاق است و در صورت ترک انفاق شوهر، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و درخواست طلاق نماید.

زوجین در طلاق توافقی باید در خصوص نفقه ی معوقه زوجه و یا نفقه زوجه در ایام عده طلاق با هم توافق کنند.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

همان طور که گفته شد، در طلاق توافقی زن و مرد بدون دخالت دادگاه باید در مورد مسائل مربوط به طلاق با هم توافق کنند، از جمله مسائل طلاق که باید زوجین در خصوص آن تصمیم گیری کرده و توافق کنند، حضانت فرزند در طلاق توافقی است.

در صورتی که زوجین دارای فرزند مشترک باشند باید برای طلاق توافقی در مورد اینکه نگهداری و حضانت فرزند پس از طلاق برعهده چه کسی باشد تعیین تکلیف کنند. زن و مرد باید برای تصمیم گیری در مورد حضانت فرزند پس از طلاق توافقی مطلحت کودک را در بگیرند.

پس از اینکه زوجین در مورد حضانت فرزند پس از طلاق با هم به توافق رسیدند و توافقات خود را به دادگاه اعلام کردند، باید پس از طلاق براساس آنچه توافق کرده اند عمل کنند و نمی توانند برخلاف توافقات کاری انجام دهند.

در صورتی که یکی از والدین در خصوص حضانت فرزند برخلاف توافقات عمل کند، والد دیگر می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و او را ملزم به انجام توافق در مورد حضانت فرزند نماید.

حق ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی

پس از طلاق، حضانت فرزند برعهده یکی از والدین می باشد و حق ملاقات با فرزند برای طرف دیگر است، که با توجه به سن کودک و رابطه با هر یک از والدین، ساعت ملاقات با فرزند از ۲۴ تا ۷۲ ساعت در پایان هفته تعیین خواهد شد و در طلاق توافقی زمان و مکان ملاقات با فرزند توسط والدین تعیین می شود. همچنین زوجین می توانند توافقات خود در خصوص زمان و مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی را حتی پس از ثبت طلاق تغییر دهند، ولی باید پس از اعلام تغییرات در خصوص ملاقات با فرزند براساس آن عمل کنند.

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، اگر زوجین در مورد تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق اختلاف داشته باشند، باید به دادگاه خانواده مراجعه نمایند و قاضی دادگاه در این مورد تصمیم گیری می کند.

هر یک از والدین می توانند از دادگاه درخواست افزایش یا کاهش زمان ملاقات را بنماید و دادگاه مطابق با مصالح کودک، حکم افزایش یا کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند را صادر می کند.

استرداد جهیزیه زوجه در طلاق توافقی

در صورتی که زوجه برای شروع زندگی مشترک طبق توافق با شوهر جهیزیه را تهیه و به منزل شوهر برده باشد، طبق قانون مالک آن می باشد و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید و شوهر حق هیچ گونه تصرفی در آن ندارد مثلا نمی تواند آن را بفروشد و یا به آن آسیب برساند.

طبق قانون زن به عنوان مالک جهیزیه می تواند، هر زمان که بخواهد جهیزیه خود را از منزل شوهر خارج کند و شوهر نمی تواند مانع او شود.

در طلاق توافقی زوجین باید خودشان در مورد اقلام جهیزیه و نحوه بردن جهیزیه توسط زوجه از منزل زوج توافق کنند و زوجه برای بردن جهیزیه خود باید طبق توافقات انجام شده عمل نماید.

تقسیم اموال زوج در طلاق توافقی

تنصیف اموال یکی از شروط ضمن عقد است که در صورت امضای آن توسط زوج در هنگام عقد نکاح، زوجه می تواند در زمان طلاق تا نصف اموال زوج را که پس از ازدواج به دست آورده است را مطالبه نماید، البته تشخیص این مقدار به عهده ی قاضی دادگاه خانواده خواهد بود.

برای اجرای شرط تنصیف اموال زوج، باید طلاق از سوی زوج مطرح شود و طلاق به دلیل نشوز زوجه و تخلف او از وظایف زناشویی نباشد، از این رو تقسیم اموال زوج در طلاق توافقی اجرا نمی شو،د چرا که طلاق به درخواست زن و مرد است و آنها با توافق یکدیگر تصمیم به طلاق دارند، حال آنکه برای تنصیف اموال زوج در طلاق، طلاق باید از طرف مرد باشد.

آیا امکان تغییر توافقات در طلاق توافقی وجود دارد؟

زوجین می ‌توانند توافقاتی که برای طلاق توافقی بین خود تنظیم کرده ‌اند را در جریان دادرسی تغییر دهند و یا توافقاتی را که در متن دادخواست نوشته ‌اند، بعد از ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه خانواده، تغییر دهند و ملاک اصلی دادگاه، توافقات نهایی زوجین پیش از صدور رأی طلاق توافقی است.

همچنین پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین می توانند تا پیش از ثبت طلاق توافقی و تا زمانی که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش به پایان نرسیده باشد، توافقات خود را تغییر دهند و به این منظور باید با اقرار کتبی در دفترخانه طلاق، توافقات خود را تغییر داده و براساس توافقات جدید عمل نمایند.

همچنین امکان تغییر توافقات پس از ثبت طلاق توافقی نیز وجود دارد و زوجین می توانند طی صورتجلسه ای که به امضای آنها رسیده است، توافقات خود را تغییر دهند و این سند قابلیت اسناد در دادگاه خانواده را خواهد داشت.

* نکته: تغییر توافقات زوجین در طلاق توافقی باید به گونه ای باشد که موجب تغییر ماهیت و نوع طلاق نشود.

مدارک لازم برای ثبت طلاق توافقی

مدارک لازم برای ثبت طلاق توافقی عبارتند از:

* عقدنامه یا رونوشت آن

* مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی)

* ثبت نام در سامانه ثنا

روش های درخواست طلاق توافقی در سال جدید

مراحل طلاق توافقی در سال جدید به دو صورت است:

روش اول درخواست طلاق توافقی

زوجین می توانند ابتدا در سامانه تصمیم طلاق (http://zaman.behzisti.net/) ثبت نام کنند و برای شرکت در چند جلسه مشاوره قبل از طلاق توافقی به یکی از مراکز مشاوره مراجعه نمایند. مدت زمان جلسات مشاوره تخصصی در خصوص طلاق 45 دقیقه است و در صورتی که زوجین پس از گذراندن جلسات مشاوره همچنان برای طلاق اصرار داشته باشند، از سوی مرکز مشاوره و غربالگری برای آنها گواهی عدم انصراف از طلاق صادر می شود، سپس زوجین یا وکیل آنها به استناد این گواهی، دادخواست طلاق توافقی را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می کند.

نکته ای که در طلاق توافقی در این روش باید به آن اشاره کنیم این است که شرکت در جلسات مشاوره در این روش اجباری است و زوجین حتی با داشتن وکیل طلاق توافقی باید در این جلسات شرکت کنند و گواهی عدم انصراف از طلاق را دریافت نمایند، البته با توجه به اطلاعات به دست آمده این روش در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد و امکان دارد، مدت و تعداد جلسات مشاوره ی طلاق کمتر شود.

روش دوم درخواست طلاق توافقی

زوجین برای طلاق توافقی می توانند به روش دیگری نیز اقدام کنند، به این صورت که دادخواست طلاق از طرف مرد یا زن در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. در حال حاضر در این روش نیاز به مشاوره اجباری در تهران نیست و در صورتی که زوجین برای طلاق توافقی تمایلی به شرکت در جلسات مشاوره ی قبل از طلاق نداشته باشند، می توانند برای طلاق توافقی به این روش اقدام کنند. در این روش پس از ارجاع دادخواست یک طرفه (از سوی زوج یا زوجه) به شعبه دادگاه خانواده، وکلای زوجین به دادگاه اعلام توافق می کنند. وکیل طلاق توافقی در ابتدای مراجعه ی زوجین توافق های آنها را صورتجلسه کرده و به امضای آنها می رساند.

رای داوری در طلاق توافقی

زوجین می توانند پس از دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق از مرکز مشاوره و یا بدون داشتن این گواهی به

دفتر الکترونیک قضایی مراجعه کنند و اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی نمایند. پس از ثبت دادخواست طلاق، از سوی دادگاه خانواده وقت رسیدگی تعیین شده و تاریخ آن برای زوجین و وکلای آنها پیامک می شود.

نکته: با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ داوری در طلاق حذف شده است و در صورتی که زوجین بدون گذراندن جلسات مشاوره قبل از طلاق و اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق و با ثبت دادخواست طلاق از سوی مرد یا زن برای طلاق توافقی اقدام کنند، یعنی تبدیل طلاق یک طرفه (از سوی زوج یا زوجه) به طلاق توافقی، دادگاه پرونده طلاق را به داوری ارجاع می دهد، اما این کار تنها به صورت تشریفاتی و سریع و پرداخت هزینه برای واحد داوری دادگاه، انجام می شود.

در واحد داوری دادگاه خانواده، توافقات زوجین در خصوص حقوق مالی زوجه که به آن اشاره کردیم و سایر مسائل غیرمالی طلاق مانند حضانت فرزند مشترک، مکتوب شده و به امضای زوجین یا وکلای آنها می رسد. سپس به شعبه دادگاه مراجعه می شود که در این مرحله رویه دادگاه ها متفاوت خواهد بود، بعضی از شعب همان روز یا یکی، دو روز بعد رأی طلاق توافقی یا همان گواهی عدم امکان سازش را صادر می کنند و بعضی از شعب نیز جلسه دادگاه و رسیدگی تشکیل می دهند.

ثبت طلاق توافقی در دفترخانه طلاق

پس از آنکه رأی طلاق (گواهی عدم امکان سازش) از سوی دادگاه خانواده صادر شد، در مرحله ی آخر زوجین باید به دفتر رسمی طلاق مراجعه کنند و طلاق خود را ثبت نمایند. برای ثبت طلاق توافقی حضور زوجین یا وکلای آنها الزامی می باشد و زوجه باید آزمایش عدم بارداری را به دفترخانه تحویل دهد.

پس از اجرای صیغه طلاق و امضای دفاتر طلاق، زوجین باید اصل عقدنامه را به سردفتر تحویل دهند و سردفتر نیز با امضا و مهر کردن شناسنامه ها، همان روز یا چند روز بعد، طلاق نامه را به زوجه تحویل می دهد.

* نکته ۱: همان طور که گفته شد برای ثبت طلاق توافقی زوجه باید آزمایش عدم بارداری را به دفترخانه تحویل نماید، از این رو در بعضی از مجتمع های قضایی تهران، آزمایشگاه تاسیس شده است و زوجه باید برای انجام آزمایش عدم بارداری با یک قطعه عکس به آزمایشگاه مذکور مراجعه نماید.

* نکته ۲: در صورتی که زوجه باکره باشد، برای ثبت طلاق از سوی دادگاه خانواده به پزشکی قانونی معرفی می شود تا گواهی بکارت دریافت نماید و باید هنگام ثبت طلاق این گواهی را به دفترخانه تحویل دهد.

نکات مهم در اجرای طلاق توافقی

برای جاری شدن صیغه طلاق شرایطی وجود دارد. برای اینکه بتوان صیغه طلاق را جاری کرد، زوجه باید در عادت ماهانه نباشد، همچنین باید دو نفر شاهد سند طلاق را امضا کنند.

همچنین زوجین برای ثبت و جاری شدن صیغه طلاق باید به این نکته توجه کنند که گواهی عدم امکان سازش دارای اعتبار محدودی است و این گواهی فقط سه ماه (۹۰ روز) اعتبار دارد و پس از پایان مدت مقرر فاقد اعتبار خواهد بود و زوجین نمی توانند با این گواهی اقدام به ثبت طلاق توافقی نمایند و باید مجددا برای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده اقدام نمایند.

* نکته: همچنین امکان اخذ رونوشت از سند طلاق به دفعات مختلف امکانپذیر می باشد.

عدم حضور زوج در دفترخانه برای ثبت طلاق

در صورتی که زوج پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده به دفترخانه طلاق برای جاری شدن صیغه طلاق و ثبت طلاق مراجعه نکند، زوجه می ‌تواند به دفترخانه مراجعه کند و دفترخانه احضاریه ‌ای برای زوج ارسال می کند و در صورتی که زوج باز هم برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه مراجعه نکرد، زوجه باید به دادگاه خانواده مراجعه و وکالت در توکیل دریافت نماید، در این صورت دادگاه به درخواست زوجه می‌ تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر نماید و به او وکالت در توکیل بدهد و زوجه با مراجعه به دفترخانه و ارائه گواهی، صیغه طلاق را جاری کند.

پشیمانی زوجین بعد از صدور رأی طلاق توافقی

برای پشیمانی زوجین از طلاق توافقی چند حالت متصور است:

پیشیمانی زوجین از طلاق توافقی

پیشیمانی زوجه از طلاق توافقی

پشیمانی زوج از طلاق توافقی

در صورتی که گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده به درخواست زوجین صادر شده باشد، اما زوج و زوجه هر دو از طلاق توافقی پشیمان شوند، راهکار سخت و پیچیده ای نخواهد داشت، چرا که گواهی عدم امکان سازش برای جاری شدن صیغه طلاق و ثبت طلاق توافقی دارای اعتبار محدودی است و تنها سه ماه اعتبار دارد و در صورتی که زوجین در این مدت برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه طلاق مراجعه نکنند، گواهی عدم امکان سازش از اعتبار ساقط شده، بنابراین طلاق توافقی قابل ثبت نخواهد بود.

پشیمانی زوجه بعد از صدور رأی طلاق توافقی

چنانچه گواهی عدم امکان سازش صادر شود و زوجه از طلاق پشیمان شود و برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه طلاق حاضر نشود، طبق قانون عدم حضور او تاثیری در روند اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نخواهد داشت.

طبق ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، هرگاه زوج در مهلت تعیین شده برای ثبت طلاق توافقی به دفتر رسمی طلاق مراجعه نماید و گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه تحویل دهد، در صورتی که زوجه تا مدت یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر طلاق به زوجین اخطار می کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه مراجعه نمایند، اما اگر همچنان زوجه برای ثبت طلاق توافقی به دفترخانه مراجعه نکند، بدون حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت آن ،توسط دفترخانه مراتب به زوجه ابلاغ می شود.

پشیمانی زوج بعد از صدور رأی طلاق توافقی

در صورتی که گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجین صادر شود، اما زوج پشیمان شده و برای جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه طلاق مراجعه نکند، طبق ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج در دفترخانه طلاق مانع از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نخواهد بود؛ اما در صورتی که زوجه وکالت بلاعزل نداشته باشد، نمی توان شوهر را مجبور کرد زن خود را براساس رأی دادگاه خانواده طلاق دهد.

آیا می توان به رأی طلاق توافقی اعتراض کرد؟

گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه خانواده صادر می شود، یک رأی قضایی است که طبق قانون، هر یک از زن و مرد می توانند به آن اعتراض نمایند. به این ترتیب که پس از ابلاغ رأی به زن و مرد، آنها ۲۰ روز مهلت دارند به رأی صادره اعتراض نمایند و پس از مرحله ی تجدیدنظر خواهی و صدور رأی تجدیدنظر ، پس از ابلاغ رأی، آنها ۲۰ روز مهلت دارند به رأی دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور اعتراض کنند . وکیل طلاق توافقی می تواند با قبول وکالت زوجین، پرونده طلاق را نیز در مرحله ی تجدیدنظر و فرجام خواهی پیگیری نماید و به این ترتیب زوجین از مزایای حضور یک وکیل طلاق توافقی در پرونده ی طلاق خود بهره مند گردند.

اسقاط حق اعتراض به رأی: زوجین می ‌توانند حق تجدیدنظر خواهی را از خود اسقاط نمایند ؛ تا دیگر نیازی به گذشت ۴۴ روز از زمان صدور، قطعیت و ابلاغ رأی نباشد و رأی صادره همان روز قطعی ‌شود و زوجین می ‌توانند با مراجعه به دفترخانه، طلاق توافقی را ثبت کنند.

تفاوت طلاق یک طرفه با طلاق توافقی چیست؟

در خصوص تفاوت طلاق یک طرفه و طلاق توافقی می توان گفت، در طلاق یک طرفه که به درخواست یکی از زوجین مطرح می شود و فقط یکی از زوجین قصد طلاق و جدایی از همسر خود را دارد و طرف مقابل راضی به طلاق نمی باشد، بنابراین زن و شوهر در مورد مسائل طلاق اختلاف دارند و دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه که به آن اشاره کردیم و سایر مسائل غیرمالی طلاق مانند حضانت و حق ملاقات با فرزند پس از طلاق تصمیم گیری می کند و سپس رأی طلاق از سوی دادگاه صادر می شود و زن و مرد باید براساس تعیین تکلیف قانونی و مفاد رأی صادره عمل نمایند.

اما در طلاق توافقی زن و شوهر هر دو برای طلاق رضایت دارند و تصمیم دارند به زندگی مشترک خود با طلاق توافقی پایان دهند؛ بنابراین در مورد تمام مسائل مالی و غیرمالی طلاق با هم توافق دارند و خودشان در خصوص حقوق مالی زوجه و حضانت و ملاقات با فرزند پس از طلاق تصمیم گیری می کنند و دادگاه توافقات آنها را می پذیرد و دخالتی در توافقات آنها ندارد و زن و مرد باید طبق آنچه توافق کرده اند عمل نمایند و نمی توانند کاری را برخلاف توافقات انجام دهند.

پروسه و زمان طلاق توافقی به دلیل توافق زوجین در طلاق بسیار آسانتر و کوتاهتر از طلاق یک طرفه است؛ چرا که در طلاق توافقی زوجین با هم توافق دارند، اما در طلاق یک طرفه هر یک از زوجین که دادخواست طلاق را مطرح می کند، باید دلایل خود را برای طلاق اثبات کند و ممکن است طرف مقابل و یا قاضی ادعای وی را نپذیرد و همین امر روند رسیدگی به پرونده طلاق یک طرفه را طولانی و زمان بر می کند و یا ممکن است قاضی در طلاق از طرف زن درخواست طلاق زن را نپذیرد و اثبات دلایل طلاق برای زن گاهی بسیار دشوار است.

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی

طی سال های اخیر (از سال ۹۳) به صورت قانونی شرایطی برای حذف نام همسر سابق پس از طلاق از جمله طلاق توافقی برای افراد مطلقه فراهم شده است و آنها می توانند به صورت قانونی نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کنند.

برای حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی دو حالت متصور است:

۱- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره نبودن زوجه

۲- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره بودن زوجه

حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره نبودن زوجه

حذف نام همسر در شناسنامه پس از طلاق توافقی در صورتی که زوجه باکره نباشد، فقط پس از ازدواج مجدد امکانپذیر خواهد بود و باید ازدواج به طور رسمی ثبت شود و در شناسنامه نیز نوشته شود و در این مورد هیچ تفاوتی میان انواع طلاق یعنی طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد و طلاق توافقی وجود ندارد و قانونگذار با تعیین این شرط برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه از فریب و سوء استفاده افراد در ازدواج دوم جلوگیری می کند.

قانونگذار با تعیین چنین شرطی برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق این حق را برای افراد در ازدواج قائل شده است که از ازدواج اول طرف مقابل خود مطلع شوند و در صورتی که نام همسر سابق پیش از ازواج دوم از شناسنامه افراد مطلقه حذف شود، طرف مقابل در ازدواج دوم از این امر آگاه نخواهد شد و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گرفته و فریب بخورد.

حذف نام همسر باکره از شناسنامه پس از طلاق توافقی

چنانچه پس از طلاق توافقی، زوجه باکره باشد، زوج و زوجه پس از ثبت طلاق برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه خود نیازی به ازدواج مجدد ندارند و آنها می توانند با ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر دوشیزه بودن زوجه درخواست صدور شناسنامه جدید بدون نام همسر سابق را بنمایند و باید به این نکته اشاره کرد که شناسنامه جدید المثنی نخواهد بود.

مدارک حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

مدارک لازم برای حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق در حالات مختلف، متفاوت است. مدارک لازم برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه عبارتند از:

* گواهی بکارت زوجه از پزشکی قانونی در صورتی که زوجه باکره باشد.

* رونوشت یا اصل طلاق نامه

* حکم طلاق

* کارت ملی و شناسنامه متقاضی

* برگه معرفی‌ نامه از دادگاه خانواده

* دو قطعه عکس

* ثبت رسمی ازدواج جدید و نوشتن آن در شناسنامه در صورتی که زوجه باکره نباشد.

مراحل حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی

پس از طلاق، زن و مرد می توانند به صورت قانونی با توجه به آنچه گفته شد، اقدام به حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه نمایند، به این منظور متقاضی باید مدارکی که به آن اشاره کردیم را به اداره ثبت احوال و یا دفاتر پیشخوان دولت تحویل داده و درخواست خود را به سازمان مربوطه ارائه نماید. در صورت تکمیل مدارک و داشتن شرایط لازم برای متقاضی، شناسنامه جدید بدون درج ازدواج پیشین و نام همسر سابق صادر می شود.

وکیل طلاق توافقی کیست و چگونه به زوجین کمک می کند؟

وکیل طلاق توافقی، یک وکیل پایه یک دادگستری است که به قوانین جدید در مورد طلاق خصوصاً طلاق توافقی و روند رسیدگی در دادگاه خانواده آشنایی دارد و با حل و فصل پرونده های مشابه در خصوص طلاق توافقی، در پیگیری و بررسی پرونده ی طلاق توافقی تجربه و تخصص کافی دارد.

حال سوال این است، آیا برای طرح دادخواست طلاق توافقی و پیگیری آن نیازی به حضور یک وکیل طلاق توافقی است؟ وکیل طلاق توافقی چه طور می تواند به زوجین در پرونده ی طلاق توافقی کمک کند؟

و به همین دلیل حضور یک وکیل طلاق توافقی در پرونده ی طلاق برای زوجین مزایایی دارد، که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.

مزایای حضور وکیل طلاق توافقی در پرونده طلاق

* در صورتی که یک وکیل طلاق توافقی با تجربه در پرونده ی طلاق حضور داشته باشد ، برای پیگیری پرونده نیازی به حضور زوجین نمی باشد ؛ به همین جهت از اتلاف وقت زوجین برای پیگیری پرونده در مراجع قضایی جلوگیری می شود و آنها می توانند با اطمینان ، وکالت پرونده ی طلاق خود را به یک وکیل طلاق توافقی که در کار خود بسیار متخصص و باتجربه است واگذار کنند.

* در طلاق توافقی، زوجین خودشان باید در مورد مسائل مربوط به طلاق از جمله حقوق مالی زوجه و حضانت فرزند مشترک توافق کنند و هر یک از توافقات بین زوجین آثار حقوقی و مالی خاصی را در بر خواهد داشت ؛ پس در زمان تصمیم گیری برای توافقات میان زوجین، دریافت مشاوره از یک وکیل طلاق توافقی ضروری است ، زیرا ممکن است زوجین به دلیل نا آگاهی از قوانین و حقوق خود در طلاق، به گونه ای با هم توافق نمایند که توافقات به ضرر یکی از آنها باشد؛ پس مشورت با یک وکیل طلاق توافقی یکی از مهمترین و موثرترین کارهایی است که زوجین باید در زمان انجام توافقات طلاق، آن را مورد توجه قرار دهند.

* هرگاه زوجین قصد داشته باشند به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند، باید ابتدا دادخواست طلاق توافقی را تنظیم و سپس آن را به ثبت برسانند. تنظیم دادخواست طلاق توافقی توسط وکیل طلاق توافقی یکی دیگر از مزایای حضور وکیل طلاق توافقی در پرونده ی طلاق است؛ زیرا ممکن است زوجین در هنگام تنظیم دادخواست طلاق به دلیل نا آگاهی از قوانین طلاق و رویه دادگاه ها در این خصوص، در تنظیم دادخواست طلاق توافقی اشتباهاتی نمایند که پروند ه ی آنها رد شود و آنها مجبور به تنظیم مجدد درخواست طلاق شوند و در این صورت زمان آنها به هدر رفته و موجب اتلاف وقت می شود.

* وکیل طلاق توافقی به دلیل آگاهی از قوانین طلاق و رویه دادگاه خانواده در رسیدگی به پرونده ی طلاق توافقی، می تواند از اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده جلوگیری کند و زوجین زودتر به نتیجه ی دلخواه خود برسند.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند.