خوردگی در لوله فولادی + انواع خوردگی

یکی از باگ‌هایی که در ارتباط با فولاد و آهن آلات وجود دارد، خوردگی و زنگ زدگی در آن‌ها می‌باشد. مخصوصا اگر مقطع آهنی در ارتباط با مناطق مرطوب باشند، این احتمال چند برابر خواهد شد. لوله‌های فولادی از جمله مقاطعی هستند که به واسطه کاربردشان که حمل سیالات می‌باشد، بسیار در معرض خوردگی هستند. در ادامه مطلب قصد داریم به بررسی انواع خوردگی در لوله فولادی بپردازیم.

خوردگی چیست و انواع آن کدام است؟

چنان‌چه فلز تصفیه شده به شکل اکسید، هیدروکسید یا سولفید تبدیل شود، خوردگی ایجاد می‌شود که سبب تخریب فلزات شده و حاصل واکنشی شیمیایی است. انواع خوردگی شامل خوردگی سایشی،گالوانیک، بین دانه‌ای، یکنواخت، باکتریایی و حفره‌ای می‌شود.

انواع خوردگی در لوله فولادی و علل آن‌ ها

انواع خوردگی در لوله فولادی شامل موارد زیر می‌شود:

خوردگی میکروبی- علت به وجود آمدن فعالیت میکروارگانیسم‌ها هستند و منجر به تخریب بافت موضعی مانند حفره‌دار شدن یا تشدید خوردگی سایشی یا گالوانیک

خوردگی حفره ای- ایجاد حباب‌های ریز در طول لوله فولادی، منجر به کاهش استحکام و ضخامت دیوار لوله

خوردگی گالوانیک- وقوع خوردگی گالوانیک به هنگام قرارگیری چند فلز در کنار یک دیگر و خوردگی فلز فعال تر از لحاظ شیمیایی

خوردگی یکنواخت- کاهش ضخامت به صورت یکنواخت در طول لوله، ایجاد به علت وجود آند و کاتد و تشکیل پیل های آندی-کاتدی

خوردگی شیاری- خوردگی های ایجاد شده در شکاف اطراف جوش و اتصالات لوله ها، وجود یون های سیال علت بروز خوردگی شیاری

جمع بندی

خوردگی واکنشی شیمیایی است که وقوع آن منجر به تخریب بافت فلز می‌گردد و در انواع شیاری، گالوانیک، یکنواخت، باکتریایی و غیره در سطح داخلی و خارجی لوله‌های فولادی رخ می‌دهد.