مسئولیت اجتماعی چیست؟

تفاوتی ندارد، که از پیش اطلاعاتی در مورد مسئولیت اجتماعی داشته باشید، یا نه؛ در این مطلب به طور جامع به معرفی این مقوله خواهیم پرداخت و در انتها خواهیم فهمید که ” مسئولیت اجتماعی چیست؟ “.


مسئولیت اجتماعی دقیقاً چیست؟

هنگامی که در مورد مسئولیت اجتماعی صحبت می‌کنیم، به ارجحیت نفع جمعی به منافع شخصی و سازمانی اشاره داریم. این بدان معناست که چنانچه مشاغل بخواهند بر پایه اصول و قواعد مسئولیت پذیری اجتماعی پیش بروند، باید در کنار هدف خود، یعنی رساندن سود سهام سهامداران به حداکثر میزان ممکن، به منافع جامعه نیز توجه کنند.

اگر بخواهیم به دور از حاشیه به پرسش ” مسئولیت اجتماعی چیست؟ ” پاسخ دهیم، بهتر است به این جمله بسنده کنیم که: “مسئولیت پذیری اجتماعی مسیری برای سهامداران و سرمایه گذاران و به طور کلی تولید کنندگان ارزش افزوده، با هدف بهبود رفاه جامعه، وضعیت محیط زیست و موارد مشابه دیگر است.”

البته در این مقوله نیز مانند هر موضوع دیگری منتقدانی وجود دارند، که معتقدند، هدف اصلی تجارت کسب درآمد است و به همین علت، ذینفع بودن جامعه با آن تناقض دارد.

درک مفهوم مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی بدان معنی است که افراد و شرکتها وظیفه دارند به طور کلی در راستای حفظ منافع محیط زیستی و بهبود وضعیت جامعه عمل کنند. البته اگر بخواهیم این مقوله را به شرکت‌ها نسبت دهیم، باید از آن با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا CSR یاد کنیم.

اصول کلی تئوری مسئولیت اجتماعی به گونه‌ای است که شرکت را ملزم می‌کند از سیاست‌هایی با هدف ایجاد تعادل میان سود آوری شرکت و نفع جامعه استفاده کند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل در نظر گرفتن کمیسیون‌هایی برای ارائه خدماتی همچون خدمات مالی یا زمانی و یا قرار دادن امکانات در دسترس افراد جامعه به شیوه‌ای بشر دوستانه باشد. دسته دیگری از این سیاست‌ها می‌تواند شامل اقداماتی باشد که به طور غیر مستقیم نفع جامعه را دنبال می‌کنند. برای مثال، ممکن است شرکتی با هزینه کردن روی دستگاه‌ها و مواد اولیه، شرایطی را فراهم کنند که در روند کسب سود، آسیب کمتری به محیط زیست بزند. در واقع در طی چنین عملی، شرکت مذکور، با چنین اقدامی، به طور غیر مستقیم و به واسطه کاهش ایجاد آلودگی، مسئولیت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.

مسئولیت اجتماعی دقیقاً چیست؟

هنگامی که در مورد مسئولیت اجتماعی صحبت می‌کنیم، به ارجحیت نفع جمعی به منافع شخصی و سازمانی اشاره داریم. این بدان معناست که چنانچه مشاغل بخواهند بر پایه اصول و قواعد مسئولیت پذیری اجتماعی پیش بروند، باید در کنار هدف خود، یعنی رساندن سود سهام سهامداران به حداکثر میزان ممکن، به منافع جامعه نیز توجه کنند.

اگر بخواهیم به دور از حاشیه به پرسش ” مسئولیت اجتماعی چیست؟ ” پاسخ دهیم، بهتر است به این جمله بسنده کنیم که: “مسئولیت پذیری اجتماعی مسیری برای سهامداران و سرمایه گذاران و به طور کلی تولید کنندگان ارزش افزوده، با هدف بهبود رفاه جامعه، وضعیت محیط زیست و موارد مشابه دیگر است.”

البته در این مقوله نیز مانند هر موضوع دیگری منتقدانی وجود دارند، که معتقدند، هدف اصلی تجارت کسب درآمد است و به همین علت، ذینفع بودن جامعه با آن تناقض دارد.

درک مفهوم مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی بدان معنی است که افراد و شرکتها وظیفه دارند به طور کلی در راستای حفظ منافع محیط زیستی و بهبود وضعیت جامعه عمل کنند. البته اگر بخواهیم این مقوله را به شرکت‌ها نسبت دهیم، باید از آن با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا CSR یاد کنیم.

اصول کلی تئوری مسئولیت اجتماعی به گونه‌ای است که شرکت را ملزم می‌کند از سیاست‌هایی با هدف ایجاد تعادل میان سود آوری شرکت و نفع جامعه استفاده کند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل در نظر گرفتن کمیسیون‌هایی برای ارائه خدماتی همچون خدمات مالی یا زمانی و یا قرار دادن امکانات در دسترس افراد جامعه به شیوه‌ای بشر دوستانه باشد. دسته دیگری از این سیاست‌ها می‌تواند شامل اقداماتی باشد که به طور غیر مستقیم نفع جامعه را دنبال می‌کنند. برای مثال، ممکن است شرکتی با هزینه کردن روی دستگاه‌ها و مواد اولیه، شرایطی را فراهم کنند که در روند کسب سود، آسیب کمتری به محیط زیست بزند. در واقع در طی چنین عملی، شرکت مذکور، با چنین اقدامی، به طور غیر مستقیم و به واسطه کاهش ایجاد آلودگی، مسئولیت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.

منبع