علوم انسانی چیست؟ | دیتاجو

علوم انسانی چیست؟

علوم انسانی به مجموعه ای از دانش ها مانند علوم اجتماعی گفته می شود که بر خلاف علوم طبیعی (علوم تجربی) چون رشته های فنی و حرفه ای، از روش های تحلیلی و نقد کننده بهره می برند.

این علم بیشتر به بررسی تمامی رفتارهای فردی و اجتماعی "انسان" در بخش های مختلف پردازد.

به طور مثال یک سری از حالات رفتاری انسان مانند: اختیاری بودن، معنادار بودن و غایتمند بودن را شامل می شود.رشته علوم انسانی و معرفی آن

طبق تحقیق دیتاجو، بعد از اتمام دوران تحصیلی در مقطع راهنمایی و ورود به دوران دبیرستان، دانش آموز با دو انتخاب برای ادامه تحصیل روبرو می شود.

برای ورود به رشته علوم انسانی، دانش آموز یا باید از طریق هنرستان اقدام به تحصیل در این رشته نماید یا در دوران دبیرستان به ادامه تحصیل بپردازد.

دانش آموزان دوره متوسطه به صورت عمومی بایستی در دروس، ادبیات، عربی و علوم اجتماعی  (مطالعات اجتماعی) دارای مهارت بوده و قدرت حافظه بالایی برای یادگیری و به خاطر سپردن مباحث داشته باشند.

در دوران دانشگاه با انبوهی از شاخه های تحصیلی برای رشته علوم انسانی، روبرو می شویم که عبارتند از :

اقتصاد اسلامی - اقتصاد کشاورزی - حسابداری - روانشناسی - زبان و ادبیات عربی - علم اطلاعات و دانش شناسی - علوم اقتصادی - علوم انتظامی - علوم قضایی - علوم سیاسی - مددکاری اجتماعی - مدیریت امور بانکی - مدیریت امور گمرکی - مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه - مدیریت جهانگردی - مدیریت دولتی - مدیریت صنعتی - مدیریت فرهنگی هنری - مدیریت کسب و کار‌های کوچک - مدیریت مالی - مدیریت و بازرگانی دریایی - مدیریت هتلداری - فناوری اطلاعات و ارتباطات - فقه و حقوق اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی - ادیان و عرفان - شیعه شناسی - فقه و حقوق مذاهب اسلامی - معارف اسلامی - فقه و حقوق حنفی - فقه و حقوق شافعی - علوم قرآن و حدیث - فلسفه و عرفان اسلامی - تربیت مربی عقیدتی سیاسی - علوم ورزشی - مربیگری ورزشی - مهندسی ورزش - ضد تروریسم - امنیت نرم - علوم فنی امنیت - پژوهشگری امنیت - حفاظت اطلاعات - امنیت اطلاعات - امنیت اقتصادی - امنیت بین الملل - مطالعات امنیتی - علوم قضاییرشته علوم انسانی در دانشگاه دارای تعدادی دروس تخصصی و عمومی می باشد که در هر شاخه به صورت جداگانه قرار گرفته اند.